Som ekte bergenser har jeg vært tilskuer eller deltaker til hver eneste hovedprosesjon i mine 42 år. Så langt jeg kan huske var det de store rullende innslagene som var høydepunktene. Disse er det med årenes løp blitt færre og færre av, og beklageligvis samlet i en gruppe slik at dagens opptog blir unødig ensformig.

Så til mitt hjertebarn: Som formann i Bergen Veteranvogn-Klubb (BVK, en klubb som har deltatt i over 20 år, og som alltid har blitt godt mottatt av publikum, opplever vi en kjøretøyfiendtlig holdning fra 17. mai-komitéen. Ved 1000-årsskiftet ønsket BVK å stille en bil fra hvert tiår fra 1900 til år 2000. Vi ble kort avspist med fire kjøretillatelser.

I år søkte vi, klok av erfaring, om kun fire kjøretillatelser, og ble igjen avkortet til tre, dette for at 17. mai-komitéen ønsker færrest mulig biler i toget. Folk spør meg som klubbformann om hvorfor vi, med så mange flotte veterankjøretøy, bare deltar med tre biler.

Jeg ber herved 17. mai-komitéen svare.

FOR BERGEN VETERANVOGN-KLUBBRICHARD RIIM (formann)