Av Odd E. Rambøl

Det er leit, men det må ikke dreie fokus vekk fra de forhold som er kjernen i denne saken: 1: AUFs budsjettoverskridelser i valgkampen og 2: beskyldningene som ble rettet mot ledelsen i Hordaland Arbeiderparti på årsmøtet i Ullensvang.

Hordaland Arbeiderparti bevilget 90.000 kr til AUFs valgkamp. AUF i Hordaland kom etter valget først tilbake med en regning på 116.000 kr. Denne overskridelsen godtok styret i Hordaland Arbeiderparti. Men så kommer AUF med enda en regning for valgkampen — denne gang på hele 128.000 kr (totalt er det altså brukt 244.000 kr). Og her mangler man bilag for 32.000 kr. Noen har altså betalt med penger fra kassen, men har ikke lagt kvittering for hva pengene er brukt til tilbake i kassen.

Er det da urimelig at Hordaland Arbeiderparti forlanger at regnskapet som reelt er en overskridelse på 128.000 kr, og hvor det mangler bilag for 32.000 kr, blir revidert av en autorisert revisor? Det dreier seg her om offentlige midler og et regnskap som har åpenbare mangler (for å si det forsiktig), da må regnskapet selvsagt revideres av en profesjonell revisor utenfor organisasjonen.

Jeg skulle tro at for folk flest er dette en selvfølge. Selv om man ikke tror at det har forekommet noe «snusk», så er kravet her langt strengere: Det skal ikke kunne reises spørsmål om det har forekommet noe uakseptabelt.

Når AUF nå velger å låne pengene i en bank for å unngå at regnskapet deres revideres av en autorisert revisor, så gjør de jo vondt verre, spørsmålene som nå melder seg er: Hva er det de har å skjule. Hvorfor kan de ikke la en profesjonell fagperson gjennomgå regnskapet? Er det noe som ikke tåler dagens lys?

På årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti rettet nåværende og tidligere ledere i Hordaland AUF voldsomme angrep mot lederen for Hordaland-partiet, Ranveig Frøiland. Ord som trakassering og mobbing ble brukt for å beskrive situasjonen. Styret i Hordaland Ap kjente seg ikke igjen i situasjonen som ble beskrevet, og ba om at beskyldningene ble konkretisert og dokumentert. Ifølge AUF-lederne skal det også ha forekommet uønsket sex-oppmerksomhet og fysiske angrep fra voksne partifeller. Det nevnes ikke eksempler eller navn. Partistyret i Hordaland ba derfor nåværende og tidligere ledere i AUF i Hordaland dokumentere påstandene. Svaret er et ikke-svar, man fastholder påstandene, men svarene på: «Hvem gjorde hva, hvor og når?» mangler.

Åshild Fløisand gir i BT uttrykk for skuffelse over at Hordaland Arbeiderparti ikke har vært villig til å gå inn i en åpen diskusjon med AUF. Men det er vanskelig å gå inn i en «åpen diskusjon» når det er fremsatt grove beskyldninger som ikke dokumenteres. Et minstemål når man kommer med så grove beskyldninger må være at man er konkret.

Det er uakseptabelt at de fem lederne ikke vil legge frem det de måtte ha av informasjon om konkrete saker. For det første har de en forpliktelse i forhold til verdigrunnlaget i den bevegelse de er medlemmer av - for det andre blir de indirekte medansvarlige dersom den uakseptable fremferden forsetter - og for det tredje blir det umulig for ledelsen å rydde opp når man ikke har noe konkret å forholde seg til.

AUF sier de ønsker ryddige forhold, men de vil altså ikke la en autorisert revisor se på et regnskap som åpenbart lider av store mangler - og de vil heller ikke konkretisere de grove beskyldningene de har rettet mot Hordaland Arbeiderpartiet. Og hvorfor kommer disse beskyldningene nå?

Hva er det egentlig AUF i Hordaland vil?