Det er jeg uenig i. Der bør i hovedsak være nasjonale standarder på hvilke fag vi skal bruke tiden på, men pedagogisk frihet innenfor den tildelte tiden. Det vil si at lærerens pedagogiske metode bør kunne variere, men fagene som skal undervises bør ligge fast.

Partiet på venstresiden har også rukket å gjøre et delvis tilbaketog. Partilederen innrømmet at hun hadde gått for langt når hun sa at dersom noen ønsket å fjerne gym og bytte det ut med latin, var det ok. Ja vel, så vet vi at friheten ikke gjelder latin for gym, men fortsatt har man ikke gjort tilbaketog på hovedpoenget; man ønsker å lage en skole der foreldrene ikke kan være sikker på at elevene lærer norsk, matematikk eller engelsk. Det vil være opp til den enkelte skole.

Jeg har tiltro til at den norske lærerstand ikke vil gi seg inn på en slik ansvarsløshet, men det er likevel tenkelig at en skole vil redusere kraftig på timetallet i ett av disse fagene for å prioritere noe annet. I dagens system er det farlig.

Dette er farlig fordi vi i dag ikke har fritt skolevalg. Foreldre kan ikke velge hvilken offentlig skole deres barn skal gå på. Noen kommuner har det, andre ikke. Dersom vi, så uheldig det enn er, skulle få denne SV-skolen med fullstendig frihet til å nedprioritere enkelte fag til fordel for andre, må vi også ha et fritt skolevalg. Foreldrene må kunne velge hvilken skole deres barn skal gå på, dersom de er uenige i fagprioriteringen. Dersom de føler at deres barn trenger de timene man vanligvis har i matematikk, men nærskolen har valgt å prioritere miljøfag, må de kunne velge den vekk,

Det samme ser vi i dag på videregående skole. Her er det heller ikke fritt skolevalg. Men, vi vet at for eksempel innen fysikk kan det være store forskjeller på kvaliteten i undervisning fra skole til skole. Aspirerende sivilingeniører burde da fått frihet til å velge hvilken skole de skal gå på, ut fra informasjon om kvaliteten på deres sentrale fag. Det sier SV nei til, akkurat som de sier nei til fritt skolevalg ellers.

Utfordringen til sosialistene blir da: Skal dere også la foreldrene og elevene få velge, eller skal de måtte være gisler for nærskolens valg og prioriteringer? Etter tilbaketoget nylig er det jo bare forvirring igjen.

Jeg tror vi trenger pedagogisk frihet. Det finnes mange veier som fører til Rom, og mange måter å lære matematikk. Hva vi skal lære, bør være et nasjonalt valg, hvordan vi gjør det, er en frihet pedagogene bør ha i samarbeid med foreldrene. Nå bør fokus være på hvordan vi øker kvaliteten på undervisningen.

Tom-Christer Nilsen, fylkesordførerkandidat Høyre