Hva sensureres i Bergens Tidendes debattspalter?

Av HANS CHR. HAALAND, MJØLKERÅEN

Debatt spalten vil nødvendigvis være sammensatt av meninger og synspunkter av mer eller mindre velfundert og edruelig presentert karakter. Gode innlegg, dårlige innlegg, provoserende innlegg, innlegg til å smile av, innlegg til å le av og innlegg til å bli skikkelig forbannet over. I en avis med takhøyde hører de hjemme alle sammen, og er totalt sett, en berikelse for både lesere og avis. I hvilken kategori de enkelte innlegg kommer inn under, vil være basert på leserens subjektive vurdering.

Hvis avisen vil fremstå som en pålitelig reflektor av samfunnsdebatten, bør ikke redaktørens eller avisens politiske syn begrense de debattinnlegg som trykkes. Debatt redaktørens ansvar før trykking bør begrenses til å kontrollere at det som trykkes ikke strider mot norsk lov og at innleggene har relevans i den pågående debatt.

Det er med beklagelse jeg har registrert at BTs debattredaktør/debattansvarlig ikke er tilfreds med det, og heller ikke finner det formålstjenlig å ta inn stoff som inneholder kritiske merknader til vår innvandringspolitikk, og til organisasjoner av muslimske fundamentalister som i disse dager truer Norge og norske interesser med terroraksjoner. Hva annet sensureres også bort fra BTs spalter?