I debatten om dette notatet stilte jeg landsmøtet to spørsmål, og foreslo at følgende setning skulle tas ut av notatet: «Voksne må selv velge sin samlivsform.»

Trine Eilertsen forsøker i sin kommentar 12. mai å fremstille mitt innlegg/forslag som en mangel på forståelse for at voksne selv vil velge sin samlivsform.

Jeg tillater meg derfor å presisere følgende for BTs lesere: Nevnte setning i KrFs debattnotat kan lett tolkes som innholdsløs og dermed meningsløs. Voksne mennesker velger sine samlivsformer uansett hva KrF og andre partier måtte mene! Hvis setningen er meningsløs, har den ikke noe i et debattnotat å gjøre! Setningen kan imidlertid også tolkes som et normativt utsagn, og det var stilt overfor den muligheten jeg stilte spørsmål til landsmøtet om hvilken tolkning som var den rette? Hvis setningen er normativ, måtte landsmøtet nemlig si noe mer!

Konklusjon: Setningen er i verste fall meningsløs, i beste fall åpner den for et mangfold av tolkninger. Derfor syntes jeg den like gjerne kunne fjernes!

Så enkelt, men likevel så vanskelig for BTs redaktør, Trine Eilertsen!

KRISTIAN HELLAND