Resultatet er at all transport tar lengre tid. Det er underlig at kommunene øst for Bergen finner seg i at trafikken skal gå den lange strekningen rundt Åsane, samtidig som det er gjort vedtak om bygging av tunnel gjennom Ulriken. Men hvorfor kommer den aldri?

Det er like merkelig at folk i Åsane aksepterer all gjennomgangstrafikken fra nord og øst, med de ulempene det gir av støy og forurensning. Alle vet at trafikk i tunneler gir mindre støyplager, dessuten er det mulig å filtrere luften for uheldige gasser og støv før den blåses ut.

Veien gjennom Åsane fra nord er rett og slett en katastrofe. I stedet for å fremskynde tunnelen mellom Gullgruven og Nordhordlandsbrua, ser det ut til at vi i ennå ti år skal kose oss med den lange omveien rundt Hylkje. Med nedsatt fartsgrense er jo dette en riktig hyggelig tur.

Særlig artig er det med fjellveien over Vikaleitet. Det merkelige er at det ikke er kommet flere ulykker her, men fotgjengere og syklister vil jo vanligvis ikke utsette seg for unødig livsfare. Kan vi forstå. Vi bilistene har jo et jernhylster rundt oss, så det går vel stort sett greit. Nå er jo også prosjektet med tunnel gjennom Eikås utsatt et år, det var siste presang fra Ap i statsbudsjettet de presenterte nå i oktober.

Vi har sannelig mye å glede oss over, vi som reiser nord og øst.

OPPGITT BILIST