I forbindelse med planlegging av nytt psykiatrisk sykehus i Bergen, har Helse Vest kastet sine øyne på gården Fagerheim til John Arne Thunes. Denne gården er svært velholdt, med kanskje det best bevarte våningshuset, bygd i 1905, i Bergen. Gården ligger i utkanten av Råstøl utbyggingsområdet, som ligger mellom Steinsvikvegen og Flyplassvegen. Området er regulert til boligformål på linje med Fagerheim. Gården blir i dag også brukt som rekreasjonsområde av naboer, og spesielt vinterstid er det et yrende liv på markene. Området vil nok bli enda mer aktuelt som rekreasjon i forbindelse med etablering av over 500 boenheter på Råstøl de nærmeste årene. Det er i tillegg til våningshuset bygd en enebolig på gården, og to familier blir regelrett kastet ut av sine hjem av Helse Vest. Paradokset ved Helse Vest sin fremgangsmåte er at familiene kanskje får bo på eiendommen, men da som pasienter, for det er liten tvil om at det skal en utrolig sterk psykisk helse til for å komme igjennom dette uten varig mén. Det som ikke gjør saken bedre, er at Helse Vest kan flytte sykehuset over til andre siden av Steinsvikvegen, eller mot Flyplassvegen, uten å fysisk berøre etablerte boliger i området. Da vil familien Thunes fortsatt kunne beholde sine hjem, og vi naboer et flott rekreasjonsområde som vi sårt trenger.

Når vi også hører fra politikere at det må legges ned sykehjem i Bergen, pga. dårlig økonomi, gjør det saken enda verre. Kanskje sykehjemmene kan brukes til psykiatriske sykehus? At en helseinstitusjon kan få dure frem på denne måten er helt utrolig. Her må politikerne på banen.

Vi har nok psykiatriske pasienter om ikke Helse Vest skal få rekruttere enda flere. De politikerne som stemmer for denne fremgangsmåten, ønsker vi frem i lyset, slik at vi vet hvem vi må holde oss unna.

ARNE ERIKSEN