Av Terje Ohnstad,

Aps gruppeleder i bystyret

Grunnlaget for spørsmålet var Herman Friele sitt utspill i BT etter landsmøtet til Høyre. Her slo Herman Friele fast at han gjennom sine venner og bekjentskaper skulle skaffe risikovillig kapital til Bergen, slik at det ble etablert nye arbeidsplasser i kommunen. Det er vel og bra.

Det byrådslederen prøvde å få frem i intervjuet var, hvem er disse vennene? Hvilken gjenytelser vil de kreve av Bergen kommune? Hvorfor har ikke Herman Friele kommet med dette i byrådsleders kontaktutvalg for næringslivet, der han selv har deltatt helt fra starten for over to år siden.

At byrådsleder stiller dette spørsmål, skaper uro i Høyre. I et usaklig leserinnlegg av Torbjørn Hansen i BT 6. mai bruker han uttrykk som slitne Ap-folk, sur respons fra byrådslederen osv. Vi forventer faktisk mer saklighet enn dette fra en stortingsrepresentant fra Hordaland. Vi er verken sure eller slitne, men tvert imot temmelig oppgitt over en ordførerkandidat som har skulte agenda i et så viktig tema som næringspolitikk.

Arbeiderpartiet stiller på nytt spørsmål til Herman Friele. Hvem er din venner og bekjente som er villig til å satse risikovillig kapital i Bergen? Hvilken motytelser vil de kreve?

Da byrådet i forrige måned la frem en melding om byrådets næringspolitikk til bystyrets komité for finans, service og næring, kom ikke Høyre med en eneste merknad. Dersom Høyre har en helt annen næringspolitikk, må vi forvente at partiet presenterer konkrete forslag og merknader når næringspolitikken diskuteres.

Jeg tror velgerne i liten grad er tjent med at de to største partiene driver en polemikk i mediene om hvem som har den beste næringspolitikk. Bergen er tjent med at de to største partiene i bystyret arbeider for å både bevare og skape nye arbeidsplasser i kommunen. Vi håper dessuten at vi i ettertid vil slippe å få utspill fra Høyre der de bruke tidligere statsråder fra Arbeiderpartiet som årsak til at Mjellem & Karlsen gikk konkurs. Det blir for dumt og viser at saklighetsnivået er kommet ned på et bunnivå.