REPLIKK

Av Jens Brun-Pedersen,informasjonssjefHuman-Etisk Forbund

Lederartikkelen «Dei rettruande» i BT i går er ikke til å bli klok av. Human-Etisk Forbund (HEF) har fått mye kritikk for offentlig å ha anerkjent trossamfunns rett til — i religionsfrihetens navn, å unngå og ansette homofile ledere - eller gifte, hetereofile prester som i den katolske kirken. I lederartikkelen i BT blir vi nå karakterisert som en fare for religionsfriheten og for å fordømme annerledes tenkende.

For å konstruere riktig bilde av «dei norske nymoralistane» eller de «rettruande» har den kreative skribenten i BT måtte ty til løsrevne sitater fra Ny Tid som kritiserer HEFs syn - og fra Levi Fragell som forsvarer HEFs syn på dette delikate området der menneskerettigheter står mot hverandre.

Begge «...meiner seg altså å ha rett til å døma mellom rettferdige og urettferdige og setja grensene for kva dei truande skal ha lov til, utover norske lover», skriver BT.

Fragells og HEFs poeng er jo det stikk motsatte, nemlig at trossamfunn i henhold til menneskerettighetene har rett til å praktisere, ut fra teologisk overbevisning, noe som vi og de homofiles organisasjoner er dundrende uenige i! For å understreke hvor galt det vil bli dersom statsmakten skulle intervenere og omgjøre sørgelige teologiske slutninger, så har vi altså brukt argumentet om påfølgende konsekvenser: at statmakten da også må tvinge trossamfunn til å oppgi sølibat-kravet (i katolske menigheter), tvinge kirker til å ansette kvinnelige og/eller homofile prester, tvinge jødiske og muslimske trossamfunn til å ansette kvinnelige og/eller homofile imamer eller rabbinere - stikk i strid med disse religiøse samfunnenes overbevisning. I BTs konstruerte virkelighet blir altså nettopp dette argumentet brukt i BT som noe «dei norske nymoralistane» ønsker å gjøre! Forstå det de som kan.

Det er nettopp fordi HEF har innsett at «I praksis vil retten til religionsfridom bli avskaffa dersom ikkje trussamfunna skal ha rett til å setja seg ut over dei lovpålagde krava til likestilling og ikkje-diskriminering», som BT skriver - at HEF har gjort noe så upopulært og politisk ukorrekt som å forsvare religionsfriheten i denne sammenhengen. For ordens skyld, samtidig som vi mener at trossamfunn har rett til slik diskriminering, sier vi også at diskriminering av mennesker på grunn av kjønn eller seksuell legning er uttrykk for et primitivt menneskesyn og mangel på rasjonell tenkning. Vi lover å fortsette og slåss mot denne type diskriminering uansett hvor den forekommer. Ikke minst i trossamfunn.

Er det nymoralisme å anvende menneskerettighetene på norsk virkelighet? Er det uttrykk for rettroenhet å ha to tanker i hodet samtidig?

Det er mye som tyder på at BTs lederskribent i går ikke har lest sin egen avis nøye nok. For 4. august i år var faktisk BT enige med HEF. Da lød det nemlig i en lederartikkel: «Trosfrihet og muligheten til å praktisere sin tro som man ønsker, er en grunnleggende rettighet.» Var dette nymoralisme eller har avisen forandret syn i løpet av disse få dagene?