Det nærmer seg det patetiske når Inge Lønning og Høyre stiller seg uforstående til det skjeve forhold mellom ressursbruk og resultater. Og nå skal det altså kutte enda mer, 2500 lærere kan miste jobben (BT 25/11).

Dessverre serverer også Kristin Halvorsen en del pene politikerord. «Lærerne må gis mulighet til å se hver enkelt elev og gi dem individuell oppfølging.»

Undertegnede arbeider i videregående skole og har pedagogisk ansvar for 154 elever; de fleste av dem treffer jeg to skoletimer per uke. Der er også gymlærere som underviser ca. 300 elever. «Se den enkelte elev. Individuell oppfølging?»

Differensiering er mulig og fornuftig dersom hver lærer har ansvar for ikke mer enn 50-60 elever. Det bør heller ikke være flere enn 15 -20 elever per klasse, og fremdeles vil der være behov for å undervise i små grupper. Men dette krever flere lærere, ikke færre.

Til slutt: Inge Lønning vil forbedre resultatene i norsk skole ved å se på organiseringen. Vel og bra. Kanskje vi bør se på pedagogikken også?

PER SVEIN DUFVA , LEDER HORDALAND LEKTORLAG