Vi vet at politiet aldri svarer på spørsmål rettet gjennom aviser. Men en instans må vel kunne si noe? Kan vi ta bilnr. og melde fra til politiet? Den saken vil bli henlagt, vet vi. Kan vi fotografere råkjørerne? Skal vi ringe politiet og melde fra? Da er jo råkjørerne over alle hauger. Vi ser at lovovertrederne er godt beskyttet.

Politiet får ikke tatt en promille av råkjørerne. Kontrollene og ressursene er altfor små. Publikum er her nødt til å hjelpe til. I andre saker ber jo politiet om publikums hjelp. Vi forlanger at det skal være trygt å kjøre på veiene. Slik det er nå med råkjørerne er det farlig. De forårsaker altfor mange dødsulykker. Det ser vi nesten daglig. Det er så trist at uskyldige må lide også. Ja, hva kan vi gjøre mot råkjørerne? Kan BT svare.

UNNI EIDE, RENATE KARLSEN OG BEATE JOHNSEN