Det er veldig enkelt. Israel (jødene?) må rette seg etter vedtakene i FN, slik at alle andre land i verden må. De må slutte å okkupere andre menneskers områder og ødelegge folks hjem, de må trekke seg tilbake fra de områdene som er okkupert _ ikke minst bosettingene, som er en slags framskutte militære festninger. De må la mennesker som har måttet flykte fra voldsbruk, få komme tilbake til sine hjem, i stedenfor å importere halvjødiske østeuropeere.

I tillegg må ikke-jøder få fulle statsborgerlige rettigheter i staten Israel.

Dette må skje gjennom samtaler mellom offisielle representanter for partene pluss eventuelle meklere.

Dette er den fremgangsmåten som er den eneste akseptable, både for palestinerne og verdenssamfunnet. Detter er den eneste veien som kan føre til fred. Den eneste som aldri er prøvd. Israel er kommet for å bli, det vedgår også palestinerne. Landet er en av verdens sterkeste militærmakter, støtttet av den desidert sterkeste, og er definitivt ikke truet i sin eksistens i dag. Da må de begynne å ta ansvar. Da går det ikke an fortsatt å oppføre seg som en desperat guttunge som bruker alle metoder for å øke godene sine, fordi en tror angrep er det beste forsvar. Bare militære maktmennesker tenker sånn, og det kommer aldri noen varig fred ut av det.

ELISABETH REEHORST, FYLLINGSDALEN