DEBATT

Av Sigfrid Mohn

Det er ufattelig at en tillitsvalgt med verv som formann i Bergenhus Høyre, Morten Kinn, har engasjert seg i en sak på en måte som opprører mange bergensere. Bergen Byavis gir hans utspill denne karakteristikken: Frontalangrep på Bergen som havneby (nr. 12-2003).

I 12 år var jeg medlem av havnestyret, de siste som formann. Jeg har fulgt med fra Askøybrua ble planlagt og til den sto ferdig. Det var en årelang kamp for å få broen så høy at den ikke skulle bli en hemsko for Bergen. Forutsetningen for at høyden på 62 meter kunne aksepteres, var at vi skulle få en ny seilingsled. Det er intet mindre enn en skandale at seilingsleden ikke er utført.

Jeg har aldri glemt dagen da SS «Norway» for første gang besøkte Bergen. Folkevandring til kaien for å gi skipet en festlig mottakelse. Talerstol på kaien, rød løper og stor stas. Kaptein Hoddevik entret talerstolen og sa blant annet: «Nå må bergenserne slutte med all denne brobyggingen som for fremtiden vil skape begrensninger til Bergen som havneby!»

For noen år siden ble jeg invitert til medlemskap i Ut mot havet. Organisasjonens formål var en ekstra innsats for å få gjennomført den altfor lenge forventede og lovete seilingsleden. Vi kjemper fremdeles og gir oss ikke før vi ser arbeidet påbegynt. Vår iherdige sekretær Dag Øvreseth satte Morten Kinn grundig på plass i BT 28. mars. Da tenkte jeg, sammen med alle som har kontaktet meg i saken: Nå skjønner han det. Enten ber han om unnskyldning og at han er blitt forledet, eller så blir det tyst. Men nei da, Kinn kommer igjen 5. april. Han slutter debattinnlegget sitt slik: «Hvilken agenda tror Ut mot havets sekretær at jeg har? Er det patriotismens brunst at en kaster all saklighet over bord og langt ut mot havet?» (!) Hva i all verden for slags ordbruk er dette? Når bergenspolitikere, så vidt jeg vet tverrpolitisk, kjemper sammen med en rekke ildsjeler i en sak av stor betydning for byen, blir dette stemplet som «patriotisk brunst» (!) Det må være første gang i historien at når bergensere kjemper for å få oppfylt et løfte, en forpliktelse, så gir en politiker med verv i byen vår råd til staten om å «holde på lommeboken»! Sannelig kan vi spørre om motivet. Heldigvis at vi i Ut mot havet har med oss prosjektleder i Cruise Destination, Ola Hiis Bergh, som også deltar i debatten med nyttig informasjon.

Høyre i Bergen har store forventninger til valgresultatet. Hvis det er riktig at partiet har programfestet seilingsleden som valgkampsak, hvordan kan det da aksepteres at en formann i Bergenhus Høyre offentlig motarbeider partiets program? Saken er av stor betydning, og velgerne har krav på å få vite: Kan vi stole på Høyre?