Det går virkelig ikke an å prøve å utrydde disse stolte dyrene. Og til alt overmål er jegerne stolte av at de klarer å skyte dem, sier Aida Brandt Rasmussen.