Det det egentlig dreier seg om er selvsagt bystyrets budsjettkrav til Tekniske Tjenester på områdene Bydrift og Byggvedlikehold på 9,1 mill. kroner. For meg er det viktig at vi spesielt med et slikt krav hengende over oss har tilnærmet full sysselsetting blant våre ansatte.

Vi har vedtatt en bestiller/leverandørmodell for Tekniske Tjenester. Det har vi levd med i 10 år, på godt og vondt. Vi har evaluert modellen flere ganger, og bestemt oss for å fortsette med den, men hele tiden lagt inn forbedringer for å gjøre modellen til det redskapet den skal være, nemlig å kunne dokumentere pris og kvalitet. Jeg ser svakheter med modellen, men i et samfunn der søkelyset hele tiden er rettet mot måten det offentlige utfører sine tjenester på og til hvilken pris, så ser jeg nytten.

Så langt er det ikke gjort vedtak om å avvikle bestiller–leverandørprinsippet, og det er vel det som er den egentlige agendaen til Eilert Jan Lohne, jfr, tidligere karakteristikker av modellen av samme person i BT.

I bystyrets budsjettvedtak er det forutsatt at gjennomføringen av budsjettkravet på 9,1 mill. skal legges frem som egen sak i bystyret. En slik sak vil bli fremmet, enten som egen sak eller som en del av en budsjettrapport.

Når kjøpeplikt for tjenestene fra kommunens byggvedlikeholdsavdeling gjøres til hovedsak, så blir det, etter min oppfatning, en avsporing av debatten.

Det er bestiller–leverandørmodellen som gjelder. Kjøpeplikt er ikke noe en kan vedta for evig og alltid. Kjøpeplikt er noe du i perioder kan benytte, oppfordre til, for å unngå lediggang. Et konkret vedtak om kjøpeplikt ville være å gå på tvers av hele bestiller–leverandørmodellen og bryte med bystyrets vedtak og forutsetninger, og et slikt vedtak ville selvsagt ha vært offentlig.

Verken bestiller eller produksjonsleddene i TeTe ønsker kjøpeplikt. Avdelingen tåler i høyeste grad å bli satt søkelyset på, både på kvalitet og på pris. Byrådet er opptatt av å ta vare på den kompetansen vi har i kommunen. Byrådet er opptatt av at vi skal ha full sysselsetting blant våre ansatte.

At det får karakteristikken ynkelig av Arbeiderpartiets Eilert Jan Lohne er bare å ta til etterretning.

Nils Arild Johnsen, byråd for Tekniske Tjenester