Debatt Av Caroline Vamnes, 10c

Det er stortingsvalg i år og det vanlig spørsmålet dukker opp, < >? For førstevelgere og unge er dette ikke lett å svare på, og mange tar den letteste utveien, nemlig å la være å stemme.

Vanskelige spørsmål og svar. Det er ikke lett å vite hva man skal velge, og det jeg mener er noe av grunnen til dette er at norske politikere har mange saker som ikke er engasjerende for oss ungdommer. Vi bryr oss jo ikke om barnehageprisene skal halveres, eller om ti uker gamle fostre skal få kontantstøtte fra staten. De som skal studere og flytte hjemmefra, vil jo selvfølgelig har lavere avgifter og billigere boliger, mens når de får seg jobb vil de betale minst mulig skatt. Eldre vil ha høyere pensjon, og de vil ikke ligge på gangene på pleie— og sykehjem. Befolkningen vil ha sykepenger og bedre helsehjelp, men det skal ikke koste. Ungdommene interesserer seg ikke for dette. Vi vil ha bedre skole og omgivelser, gratis læremateriell, hjelpe u-landene og føre en god sosialpolitikk. Dette er nemlig det som trekker unge til valgboksene. Partiene lover, men når resultatene kommer, er det ikke mange som ser noe til de berømte valgløftene deres.

Vi kan ikke ønske oss all velstand. Vi kan heller ikke sitte her som en gjeng med < > og si, < > Vi må engasjere oss, bry oss om hver enkelt aldersgruppe og deres meninger, og vi må gi for å kunne få det vi ønsker tilbake. Hvem skal betale for de lave skattene, avgiftene, billige barnehagene, forbedring av skole osv ..??

De som har mindre eller de som har mer å rutte med? Kongen? Hvis vi stemmer er vi med på å bestemme dette, og lar vi være, er å klage, det siste vi kan gjøre. STEM 10. september!