Dette er kort sagt en hån mot NRKs opplysningsplikt, mot seriøs samfunnsdebatt – og mot lisensbetalerne!

Idiotien understrekes ved at det til alt overmål altså er damefotball som på denne måten latterliggjør kringkastingens opplysningsideal! NRK fremstår slik som en organisasjon som desperat higer etter å være politisk korrekt, koste hva det koste vil. Og koste gjør det alle — dyrt!

Jeg vil i denne sammenheng vise til «Læreboka - Fotballens ABC», en bok der forfatterne argumenterer godt mot den overdrevne sympatien for damefotball, først og fremst på grunn av den manglende temperaturen, for snillismen (som blant annet «fører til unaturlig mange mål og følgelig en utvanning av målenes betydning, fotballens glede»). En hvilken som helst annen idrett ville blitt erklært tv-messig død med en slik mangel på det en kan kalle det nødvendige risikoelement. All ære til forfatterne Larssen og Torrissen som tør å stå for dette – som vel de første i det offentlige rom! (Hvis vi ser bort fra Anne Hoffs av uante grunner, akk så ignorerte meninger.)

Jeg stiller meg helt og fullt bak, for nå har vi vel lenge nok, i den misforståtte likestillingens navn, sydd puter under alle pikearmene og sagt at «jo da, klart det er fint å se dere spille fotball» – og unnskyldt selv profesjonelle spillere for de mest banale feil.

Slik «oppbakking», slik offentlig overdrivelse av betydningen og kvaliteten av en fotballkamp for kvinner, fører kun til at dette fortsetter i det samme triste sporet, uinteressant for alle andre enn dem selv og deres pårørende, men like fullt påtvunget oss i beste sendetid - når vi til alt overmål skal kunne forvente siste nytt fra den virkelige verden!

Å sende dame-VM i fotball er som å sende KM i friidrett i stedet for OL. Å sende det i stedet for Dagsrevyen er som å bytte ut undervisnings-tv med tobakksreklamer! Det er kanskje ikke politisk korrekt å si det, men jeg vet at mange er enig med meg …

Arne Olav S. Hanssen, Bønes