Debatten er viktig, blant annet fordi det blir klart for enhver at det faktisk er ganske stor vilje til å sensurere kunst også Norge, på tross av vår sterke felles tro på ytringsfrihetens ukrenkelighet.

Jeg synes for øvrig det er gledelig at KrFs kulturpolitiker Oddvar Johan Jensen viser såpass stor vilje til å gå inn i en prinsipiell debatt som han gjør i sitt innlegg i BT 24.10. Her forsvarer han sitt standpunkt om at det av og til er nødvendig å sensurere kunst.

Han mener poenget hans ville blitt tydeligere for meg hvis jeg så for meg at Sprinkles forestilling besto av barnepornografi. Ville ikke i så fall også jeg måttet gå inn for å sensurere? Jo, men ikke fordi kunstverket var «usømmelig», men fordi det var et produkt av en grov kriminell handling. For det er nemlig ikke slik at barneporno er et forbudt tema i kunsten.

En av dette århundres mest beundrede romaner, nemlig Vladimir Nabokovs Lolita , omhandler en middelaldrende manns seksuelle forhold til en tretten år gammel jente. Mot denne briljante romanen har det likevel ikke vært mulig å heve moralske innvendinger med tanke på forbud. Boken er tvert imot blitt allemannseie og er pensum på mange skoler verden over.

Jensen har selvfølgelig rett i at norsk lov også må gjelde for kunstnere, slik at en kunstner for eksempel ikke kan torturere eller drepe folk for deretter å presentere det som kunst. Men dette gjelder selvfølgelig bare hvis mennesker faktisk drepes, ikke hvis man tematiserer dreping av mennesker ved hjelp av for eksempel et filmtrick. Det er heller ikke forbudt å filme seg selv og vennegjengen i naken omgang med hverandre så lenge alle er med frivillig.

Spørsmålet er om man har lov til å tre ut i offentligheten med filmen eller ikke. Og jeg har vanskelig for å se hvordan dette spørsmålet kan ha noe med moral å gjøre. Myndighetene har selvfølgelig ansvar for at også kunsten holdes innenfor rammene av norsk lov, men at noe er forbudt betyr jo ikke at det er umoralsk. Loven er dessuten, som debatten har vist, for diffus til at man har kunnet stoppe Annie Sprinkles «Herstory of porn reel to real».

Det man derimot har kunnet gjøre, er å straffe BIT økonomisk for sitt kontroversielle valg. Det er etter min mening både feigt og sleipt gjort av politikerne.

For ikke å si bent frem umoralsk.

Av Frode Helmich Pedersen