Av Frode NossVi har — sannsynligvis til Melbys store forundring - også skjønt at dere som tar universitetsstudier ikke studerer universitetet, men et eller flere fag som for eksempel medievitenskap.Jeg vil her prøve å få debatten på det plan jeg mener den hører hjemme. "Drittsekk-tv" - hva er problemet? Noen av problemene er enkle å beskrive: 1. Forståelsen av et rangsystem hvor man viser respekt f.eks. for alder, kunnskap osv., hører mer og mer fortiden til.2. Det er økende voldsbruk blant ungdommer - den er ikke bare økende - den er også mer aggressiv og råere enn tidligere.3. Det er et sterkt økende stoffmisbruk blant stadig yngre personer.Dette er noen av problemene vi virkelig strir med i dagens samfunn. Jeg sier ikke at "drittsekk-tv" er ansvarlig for denne negative akselerasjonen, men er etter min mening med å forsterke den. For det kan forskes opp og ned, frem og tilbake, men den store helheten har jeg overhodet ingen tillit til at verken medieviter Alex Iversen eller hovedfagsstudent Grethe Melby klarer å få med seg.For det vi vet er at barn påvirkes uten store motforestillinger fra det meste de ser, hører og opplever opp til en viss alder. Jeg kan vanskelig se at en "drittsekkhelt" ikke skal kunne bli et forbilde for barn. Og forskjellen fra tidligere år er så åpenbar - det er ikke lett å se forskjell for barn hvem som er "den store stygge ulven" eller hvem som er "de tre små grisene" lenger. For i virkelighets-tv er det den som klarer å baksnakke mest og å fryse ut andre best som blir det store midtpunkt og vinner. En konklusjon av et sånt type program må være nærliggende å tro at barn får med seg: "Illojalitet, baksnakkelser og manipulering fører til seier og heltestatus."Uten å sitte inne med forskningsmateriale, uten å ha studert verken media eller noe annet på et universitet eller institutt, så har jeg lest at barn i statene har gått totalt amok på skole eller i klasserom med våpen, og at de er blitt motivert ut fra voldsfilmer.Og, Grethe Melby, vi ønsker også som deg flere bibliotek med masse bibliotekarer, vi ønsker større skolebudsjett, flere fritidsklubber - ja til og med ønsker vi at alle skal ha det bra - men dessverre har vi ikke større innflytelse på det enn det du har. Det er ikke sånn at når man mener noe har negativ innflytelse på våre barn - skal vi bare se bort fra dette og heller lukke øynene og ønske oss en annen virkelighet. Vi ønsker å fjerne eller skjerme våre barn fra det vi som ansvarlige voksne mener ikke er bra for dem. Det heter ikke å være "impotent moralist" - det kalles å ta ansvar.Til slutt må jeg nevne din versjon av datamaskinen opprinnelse - den er sikkert korrekt, men dataverdenen har faktisk utviklet seg noe i senere tid. For det første er den blitt allemannseie, og den har gjort det mulig å hente ned informasjon og annet som er "lagt ut på nettet". Jeg tolker din omtale av barneombudets forsøk om å begrense tilgangen for skolebarn for de pornografiske og mest voldelige innslagene på nettet som at barneombudet er gammeldags og i utakt med tiden. Det synes ikke jeg. Det skulle bare mangle om ikke et barneombud skal gjøre sitt ytterste for å begrense dette.Sorry, Grethe Melby, det også kalles å ta ansvar.