debatt Av Hans Henrik Ramm

Han sier imidlertid at han ikke kjenner noen «aktiv klimaforsker i Norge» som i hovedsak er uenig med IPCCs resultater. Nå kjenner jeg mange naturvitenskapsmenn i Norge, og enda flere i utlandet, som har betydelige reservasjoner. De kaller seg kanskje ikke klimaforskere, men kjemikere, fysikere, astrofysikere, oseanografer, geologer, matematikere osv., og sannelig også meteorologer. Slik jeg har forstått det, inngår alle disse naturvitenskapelige disiplinene – og sikkert flere – i klimaforskningen. Mange av disse skeptikerne mener at IPCC bruker gale eller ufullstendige forutsetninger fra deres spesialområder; gale nok til at man kommer på ville veier.

For å vurdere verdien av Grønås' antakelse om at det er stor konsensus rundt det han kaller «klimaforskere», er det av interesse å vite hva en klimaforsker egentlig er. Hvilken spesialutdannelse og annen akademisk kvalifisering kjennetegner en klimaforsker? Kan en fysiker, kjemiker eller geolog som jobber med klimaspørsmål kvalifisere som klimaforsker? Hva slags kompetanse må en klimaforsker ha på de underliggende naturvitenskapelige områdene, hvis dette er en klart definert egen disiplin?

Jeg har nå for min del en mistanke om at klimaforskningen er så tverrfaglig allerede på naturvitenskapelig plan at det er meget dristig for noen å påberope seg full faglig autoritet.

Et eksempel er at matematikere kritiserer IPCCs tillit til egne datamodeller og påpeker at det i så komplekse modeller meget fort må oppstå en så stor usikkerhet at utsagnskraften blir borte. Får jeg lov til å legge mer vekt på hva matematikere sier om dette, enn hva meteorologer som Grønås sier?