Mon tro hva Vietnam-veteranene tenker. De var narret til å tro at de skulle redde verden fra kommunismen, og så havnet de som part i en blodig borgerkrig. Og ble jaget ut med halen mellom beina, de som ennå hadde noen bein igjen.

Dagens unge soldater tror de skal redde verden fra terrorisme. Men er det noen som har veiledet dem inn i en refleksjon over hva som skaper terrorisme? Vi andre får del i en slik refleksjon på Bergen Kino. Så gå ikke glipp av den bitende satiriske filmen «Bowling for Columbine» som hoderystende prøver å begripe hvorfor amerikanerne skyter og dreper hverandre i ett kjør. Selv i en slags fredstid. Om lag 11.000 liv skytes i filler av sine medborgere hvert år, i følge denne utrolige filmen.

Den sterkeste lobbyen i USA, er National Rifle Organisation som motsetter seg enhver restriksjon på retten til å bære håndvåpen. I filmen får du se dem på kloss hold. Du tror det ikke før du ser det. Men du forstår litt mer.

ELINE RANDERS SMITH-SIVERTSEN