Av Geir Strøm Pedersen,

Askøy

Undertegnede er absolutt helt enig i dette. Det er prisverdig at kommunen vil opprette en erstatningsordning. Likeledes er det ytterst rosverdig at kommunen setter det maksimale beløpet for erstatning til kroner 725.000. Men, når Gunnar Strand setter spørsmålstegn ved, og kritiserer at enkelte av barnehjemsofrene også ønsker å stille et rettslig erstatningskrav mot kommunen, så ser undertegnede grunn til å reagere.

Formålet med erstatningen kommunen vil opprette, er formulert i byrådets forslag til erstatningsvedtekter som et ønske om å ta et moralsk ansvar og gi en uforbeholden unnskyldning til barnehjemsofrene. I saksutredningen fra byrådet presiseres det at ordningen er en billighetserstatning, og at den som sådan derfor ikke faller inn under alminnelige erstatningsregler.

Når Gunnar Strand hevder at han fra flere barnehjemsofre har hørt ordene «meget bra» som betegnelse på erstatningsordningen, så er dette en ren selvfølge i den konteksten Strand har mottatt utsagnet. De fleste av barnehjemsofrene er vel skjønt enige om at når Bergen kommune omsider tar et moralsk ansvar og oppretter en erstatningsordning, så er dette bra!

For en som kun hadde et kortvarig opphold på et av barnehjemmene i perioden 1954-80, kan nok erstatningsbeløpet og en unnskyldning virke greit nok, men for alle dem som gjennom langvarige opphold fikk hele livet ødelagt, stiller det seg kanskje litt annerledes. I de senere dager har undertegnede gjentatte ganger hørt spørsmål som «Er et ødelagt liv virkelig bare verdt 725.000 kroner? Verdsettes det virkelig kun til to, tre gjennomsnitts årslønner?» Kanskje dette er et perspektiv Gunnar Strand bør merke seg før han kritiserer andre barnehjemsofre?

Om Strand mener et ødelagt liv er verdt erstatningsbeløpet og en unnskyldning, så er han i sin fulle rett til det. Et flertall av ofrene som undertegnede har vært i kontakt med, oppfatter imidlertid Strands utsagn som svært usolidariske og provoserende. Spesielt at han går offentlig ut og kritiserer at noen av barnehjemsofrene vil gå til rettslige skritt mot Bergen kommune. Kanskje det de ønsker er en oppreisning som går ut over det en billighetserstatning kan gi — uansett hvor prisverdig denne måtte være.