Det er kanskje ikke så merkelig når man ser de mange negative utspillene mot bybane. Men er man mot bybane, må man også legge frem et alternativ. For dette er den virkelighet vi må forholde oss til:

Prognosene sier at biltrafikken inn til Bergen vil øke med ca. 30 prosent frem til år 2015. På enkelte strekninger i Fana vil den øke med 40 til 70 prosent. Over de store broene inn til Bergen venter man en trafikkøkning på 60 prosent.

På søndre innfartsåre er det allerede kork i rushtrafikken, på de andre innfartsårene vil det korke seg i løpet av noen år. Skal man unngå reprise av trafikksituasjonen på 70-tallet, må beslutningene treffes nå.

Det var derfor gledelig at et flertall i Bergen bystyre samlet seg om forslaget om å bygge en bybane til Nesttun/Flesland. Fanaboerne har betalt sin andel bompenger, penger som i hovedsak er blitt brukt til å finansiere veier i andre bydeler. Nå er det Fanas tur.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet i bystyret som stemte imot bybane. Partiet skal nå, ifølge partiets leder, Carl I. Hagen, ha blitt et ansvarlig parti. Frp kan derfor ikke lenger bare si nei når det står overfor vanskelige politiske saker som krever handling, partiet må også presentere alternative løsninger. Så langt har jeg oppfattet at Frp i Bergen er imot bybane, men hva partiet vil ha i stedet har det ikke vært mulig å registrere, derfor disse spørsmål:

Er Fremskrittspartiet enig i at trafikkmengden i Bergen vil øke de kommende årene, noe som vil føre til trafikkork dersom ikke noe gjøres?

Er Frp enig i at luftforurensningene i Bergen sentrum til tider er et helseproblem, og at økt forurensning i bykjernen må unngås.

Er Frp enig i at byen står overfor spesielt store utfordringer i Fana, fordi trafikksituasjonen allerede er vanskelig, og fordi dette er et viktig område for økt boligbygging og næringsvirksomhet.

Er Frp enig i at dette er en situasjon som krever handling, og at Bergen bystyre må finne løsninger og fatte vedtak for å hindre trafikkork og stagnasjon i Fana.

Fremskrittspartiet er imot at det bygges en bybane i Fana. Hva er Frps alternativ?

Odd E. Rambøl