Av Carl Fredrik Seim

Mitt spørsmål er: Er det rablet for denne avisen? Hvordan skal vi som lesere forholde oss til det som står der når det vi kjenner til, det som handler om ting som angår oss selv, er pølsevev. Er det bare historiene som handler om meg som mangler sannhetsgehalt eller gjelder det alle?

Bare sånn at det er klart: Bjørn Gilbo skal aldri inn i Mjellem & Karlsen så lenge jeg sitter der. Journalist Mjelva plager meg med alle slags tåpelige henvendelser mange ganger hver dag. Dette har han merkelig nok aldri spurt om. Oppslaget som er over nesten en hel side skal bunne i at legen Bjørn Gilbo, på spørsmål fra Finansavisen om han kan tenke seg å gå inn i Mjellem & Karlsen, har svart at ingen kan utelukke noe som helst når det gjelder fremtiden. Er dette journalistikk pr. definisjon? Eller er det noen som står bak og betaler for negative oppslag om meg, koste hva det koste vil?

Jeg er nødt til å stille spørsmålet ettersom denne føyer seg inn i en endeløs rekke av artikler om meg og min partner Tor Arne Uppstrøm, som kun er egnet til å sverte oss. Er det slik som det hevdes fra rettssaler og andre medier at BT har et habilitetsproblem? At de har andre agendaer, som er skjult for leserne?

Hvem er det som bestemmer hva som kommer på trykk i BT? Hvem leverer opplysningene til journalistene? Hvem skriver journalistene på oppdrag fra? Eller er de bare gjennomgående ubrukelige i utøvelsen av sitt håndverk? Jeg bare spør?