Av Arne Sortevik, gruppeleder og kommunalråd

Dessverre er det jo byens innbyggere som får dårlige dager med KrFs politikk.

Når det er mange og ømme tær som rammes skjønner jeg godt at det er KrFs fremste – selve ordføreren – som svarer fra KrF.

For et parti som er så opptatt av å være mer moralsk og mer opptatt av menneskverd og menneskesyn enn alle andre partier til sammen er det nok smertelig å få søkelys på seg.

I saken om kjøkkenstruktur sviktet KrF de eldre i Bergen!

Forhåpentlig er ikke siste ord sagt i denne saken.

Men foreløpig må både pleietrengende eldre som bor på institusjon og friskere eldre som får maten levert gjennom kommunens opplegg konstatere at det opplegget de absolutt ikke ville ha; det har KrF medvirket til å tvinge på dem.

I saken om barnehagebehovsplanen har KrF lenge vært med i en «barnehageallianse» mellom partiene H, V, KrF og Frp.

Barnehagepolitikken i Bergen er lagt om med vedtak fra denne alliansen.

Alle barn skal likestilles enten de går i kommunal eller privat barnehage; dette er jo spesielt viktig ettersom hoveddelen av barnehageplassene jo finnes i private barnehager!

Foran behandlingen av barnehagebehovsplanen i komité for idrett, kultur og oppvekst sviktet KrF; de trakk seg fra forhandlingene og ville ikke engang vedkjenne seg at det var forhandlet over lang tid.

Sammen med H og Frp kan KrF sikre en videreføring av en barnehagepolitikk som likestiller alle barn og som gir alle som vil drive private barnehager – også bedriftsbarnehager – gode vilkår!

I denne saken svikter KrF barna i Bergen.

At Ljones besværer seg over at Frp krever skikkelig saksarbeid fra kommunens administrasjon og fra byrådet er så avslørende at det ikke er verd kommentar!

Derimot fortjener Ljones sin omtale av Morgensol-saken en kommentar.

Sortevik ønsket sak om Morgensol-barna behandlet i bystyret for å instruere byrådet om å inngå forlik på linje med det forliket som ble inngått i første sak.

Forliket ble gjort med basis i et bredt politisk flertall; det flertallet burde gi klar melding i alle Morgensol-saker!

Frp ønsker iverksatt granskning av Morgensol Barnehjem; i likhet med hva andre kommuner har gjort med tilsvarende saker anser Frp at denne saken på ingen måte er moralsk foreldet!

Det kreves ingen utredning for å fatte vedtak om å iverksette granskning; ønsker man svineriet gått etter i sømmene trenger man ingen utredning, ei heller lang betenkningstid!

Det er bl.a. grunn til å rette søkelys mot de som satt i styret og de som på annen måte hadde tilsynsansvar med denne institusjonen.

I Morgensol-saken svikter KrF selve menneskeverdet.

Hva KrF sier er neimen ikke alltid hva KrF gjør!