Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2002, og har en varighet på tre år, med mulighet for ett års forlengelse.

Avtalen fastslår at det skal være daglige seilinger året rundt på strekningen Bergen-Kirkenes-Bergen.

Da avtalen mellom staten og Hurtigruten ble forhandlet fram våren 2000, var meningen at den skulle gjelde i fem år. EFTAs overvåkingsorgan ESA slo imidlertid fast at en slik avtale ville være i strid med EØS-avtalen. Derfor er avtalens varighet nå redusert til 3 pluss 1 år.

Hurtigruteselskapene Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab (OVDS) og Troms Fylkes Dampskibsselskab (TFDS) skriver i en pressemelding at de er positive til den justerte avtalen med staten.

(NTB)