Dersom de gjør alvor av dette, er det like naturlig at grunnlaget for å øke bompengesatsene til delfinansiering av Bybanen faller bort. Når statsbedriften NSB tar på seg en oppgave de helt sikkert klarer, med den erfaring og ekspertise de rår over, er det vel staten som tar seg av det økonomiske?

At NSB vil være så lur at de bygger dobbeltspor — for sikkerhetens og effektivitetens skyld - tar vi for gitt. Likeså at det meste av banelegemet vil gå i tunnel, ikke minst av miljøhensyn. En reisetid på 20 minutter (via Rådal) vil være en stor forbedring, i forhold til de stipulerte 38 minutter Bybanen ville trenge for å putle seg frem like langt.

Vi bilister - og da tenker vi spesielt på den store gruppen av oss som trenger bilen for å komme oss til og fra arbeidsplassen, og i arbeidssituasjonen - har betalt blodig overpris til stat og kommune fra første dag vi anskaffet oss bilen. Og hele tiden er det det som er forskjellen mellom oss og sitronen, at når sitronen er presset, så kommer det ikke mer saft. Vi, derimot, ser ut til å være evig føde for den kommunalt skakkjørte sitronpresse! Vi bilister ser ut til å måtte bære finansieringen av alle de prosjekter kommunen vil realisere, uansett hvor håpløse eller realistiske de ser ut til å være! Det er så enkelt: Når statens overføringer ikke strekker til, så er det bare å utvide bompengeringen, og øke satsene så det svir!

Det er på tide at vi bilister, gjennom NAF, KNA, MA m.fl., og med god støtte fra Frp, klarer å stanse det pengesugende svarte hull, som bl.a. Bergen kommune elsker å bruke på oss. Støtt opp om NSBs flytogplaner, og fjern bompengene!! For, kjære politikere, et sted der fremme vil nok være nok, og uten bilen stopper Norge - og Bergen!

TERJE HAUGOM, RÅDAL