Men som så ofte ellers, er det de få som ødelegger for de mange. De fleste hundeeiere er ansvarsbevisste, overholder båndtvangen og rydder opp etter hunden sin.

Å forby hundehold i byen vil få tragiske konsekvenser for mange mennesker. Det er nemlig i byene man finner de virkelige ensomme menneskene. For mange av disse er det av stor betydning å ha hund eller et annet kjæledyr. Ja, for enkelte kan nettopp et dyr være det som gjør livet verdt å leve. Det er også godt for barn å vokse opp med dyr i hjemmet. Gjennom samvær med dyr utvikler de empati for sine medskapninger. Vi må heller ikke glemme verdien av mosjon og frisk luft som hundene gir sine eiere ved å «dra» dem opp av godstolen og ut i naturen. Det er faktisk vitenskapelig bevist at dyreeiere er friskere (både fysisk og mentalt) enn andre mennesker.

Forslaget om at hvem som helst skal kunne avlive en hund som har bitt et menneske, kan ikke være grundig overveid. Ofte er det menneskets manglende respekt for fremmede hunder som gjør at det blir bitt. Dessuten vil en slik rett til å avlive hunder lett kunne misbrukes av noen som ikke liker hunder — eller ikke liker eierne deres.

Selv med mange hunder i byen bør det være mulig å få hundeskitten bort fra gater, parker osv. Fengende appeller gjennom ulike media ville ganske sikkert vekke ansvarsfølelsen hos en del sløve hundeeiere. Forsvinner hundeskitten, vil også mye av hundehetsen forsvinne. Noe å tenke på for kennelklubbene?

BJØRG ERIKSEN

REDAKTØR FOR BLADET DYREVENNEN