Den andre sådde tvil om IQ-nivået hos en del av de hundeeierne jeg har møtt ute på tur opp igjennom årene. Mitt forsøk på å gi innlegget en avsluttende «punchline» fremstår i ettertid mest som usaklig og egnet til å avspore debatten.

På den annen side: I moderne intelligensvurdering fokuseres det ikke bare på evnene til analyse, sortering, bearbeiding, og lagring av informasjon og kunnskap. I nåtidens vurderinger vil også graden av sosial intelligens stå sentralt. Viktige faktorer her vil være evnen til å oppfatte og tolke sosiale situasjoner og signaler, evnen til å se ting fra andres perspektiv, og evnen til å oppfatte andre menneskers behov. Her mener jeg fortsatt det virker som en del hundeeiere kommer sørgelig til kort.

Og når det gjelder det forunderlige fenomen at så mange tar med seg sine små svarte plastposer opp på fjellet, samler opp sin hunds avføring, knyter omhyggelig igjen, for så å kaste posen fra seg rett ved siden av stien? Jeg skal ikke engang nevne det.

THOMAS OWREN, BERGEN