Som mangeårig dykker og hummerfisker tror jeg han tar skammelig feil. Det er en håpløst utbredt holdning blant dykkere at de tar så lite og fiskerne så mye, og at det dermed heller ikke er så farlig. Nygård skal imidlertid ha all ære for at han fremstår som et forbilledlig eksempel som ikke ser ut til å ha dette synet.

Det har ikke noen hensikt å sette fiskere og hobbyfiskere opp mot andre interesser, utover det at fiske av hummer er lovlig med hummerteiner utenom fredningsperioden. Alt annet er forbudt. Det hersker heller ikke tvil om at det finnes både fiskere og feriefiskere med slett moral. Et eksempel er en dom fra Sunnfjord herredsrett av 4.10.2001 der to fiskere ble dømt for storstilt ulovlig fiske med garn etter hummer. Det som regnes som et uskyldig fiske av feriefiskerne kjenner nok de aller fleste til, og det går også utover bestanden.

Det ser ut til å drøye med nye bestemmelser for hummerfisket. Det er synd, men grunnen er nok delt syn på hvordan dette skal gjøres. Sett i lys av at alle vil være tjent med en bedre bestand, bør det være mulig å bidra til en bedre forvaltning uten nødvendigvis ty til totalfredning.

De landene som enda har en god bestand setter ut igjen en stor del av hummeren som går i teinene deres. I Norge bør vi derfor ha et høyere minstemål og et maksimumsmål, slik at vi ikke tar ut en så stor del av totalbestanden. Ytterligere reduksjon av maks antall teiner, til for eksempel 10, vil fremdeles gi hobbyfiskere glede av sin hobby. Fisketiden er redusert på Vestlandet. Det bør gjøres på Sørlandet og Østlandet også, selv om perioden der er kortere i utgangspunktet. Fiskere og hobbyfiskere må ikke neglisjerer reglene, men respekterer fredningstiden, minstemål og redskapsbegrensninger.

Oppsynet er nesten fraværende i dag, og derfor må myndighetene få oppsynet på banen og stramme til bestemmelsene — uten å drøye så aldeles for lenge. Hummerfisket er en svært verdifull kultur-, inntekts og rekreasjonssyssel for mange mennesker.

Av siv.ing. Tord Aslaksen