Hummeren lever ikke i tareskogen. I motsetning til Oddekalv & co trives den ettertraktete delikatessen hovedsakelig på grunt vann — ned til 15 meters dyp - og i all hovedsak i steinurer langs land. Den vil altså ha fjell- og steinbunn for å trives.

Det er for øvrig derfor krabbeteiner satt over 15 meter skal ha rømningsvei for hummeren i dennes fredningstid! Tareskogen vokser - i motsetning til hummeren - på sandbunn.

ROLF LUNDE