Så mye avslapning ble det derimot ikke, da en flokk med hissige kråker gjorde alt annet enn å gi vår største ugle noen form for romjulsfred.

Hubroen er en relativt sjelden fugl på Vestlandet, men finnes hekkende spredt langs kysten vår. Når den en sjelden gang dukker opp i sentrumsnære områder, dreier det seg trolig om en ungfugl som farter rundt etter mat, At kråker kan stå på menyen vitner i alle fall deres reaksjon om.

KORT BESØK: Sjelden gjest i byen. Denne hubroen ble observert ved Nygårdsparken i helgen.
FOTO: FRODE FALKENBERG