• Det er som å komme til et gamlehjem, sukker min kinesiske bekjent i møte med Norge. Sammenliknet med Shanghai går det i sakte film: Knapt en byggekrane å se, smått med folk i gatene og en daff atmosfære, skriver leder for politikk- og økonomiredaksjonen, Einar Aarre.

Kina er det store lyspunktet i den globale økonomi: Industriproduksjonen, eksport, folks disponible inntekt, omsetning av biler og pc-er — ja, nesten hva som helst - opplever en historisk boom. I resten av verden går økonomien på lavgir.

Etter dette første året som medlem av verdens handelsorganisasjon WTO, har for eksempel salget av nye personbiler økt med utrolige 40 prosent. Det skyldes dels at WTO-avtalen har kuttet i tollen for importerte biler, og dermed presset prisene til forbrukerne nedover. Dels skyldes det den store optimismen som råder i den unge og raskt voksende kinesiske middelklassen.

WTO-medlemskapet og den nesten utømmelige tilgangen på billig arbeidskraft, er hovedforklaringen på at Kina er i ferd med å bli hele verdens fabrikkhall.

«Made in China» står nå trykket på 50 prosent av alle nye tv-apparater som produseres i verden. 25 prosent av alle vaskemaskiner og 20 prosent av alle kjøleskap bærer samme stempel.

USA importerer nå mer fra Kina enn fra Japan, og ikke bare billige kinesiske tekstiler, leketøy og joggesko. Kinas eksport av høyteknologi har vokst hurtigere enn andre produkter. Til USA har eksporten vokst med nesten 50 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Den dramatisk marsjen

Etter at kommunistene overtok makten i Kina i 1949, har hvert tiår hatt sitt dramatiske tidsskille:

Først Det store spranget på slutten av 1950-tallet da målet var en kraftig økning i landbruk- og industriproduksjonen. Resultatet ble sultkatastrofe og nød for millioner av mennesker.

Så Kulturrevolusjonen fra 1966 til 1976 som skulle blankpusse de revolusjonære idealer, og endte i et terrorhelvete for nye millioner. En hel generasjon ble fratatt muligheter til utdannelse og karriere.

Deretter studentdemonstrasjonen på Den Himmelske freds plass i 1989. Det gryende opprøret mot partiledelsen og for demokrati ble slått tilbake og endte i massakre.

Nå i 2002 markerer medlemskapet i WTO og full deltakelse i verdensøkonomien et nytt tidsskille.

Litt av en lekkerbisken

Å få adgang til det kinesiske innenlandske markedet er litt av en lekkerbisken. Med en årlig vekst i økonomien på 7-8 prosent er andelen unge, kjøpedyktige forbrukere på rask fremmarsj. Men utenlandske investorer må vise tålmodighet.

Far Eastern Economic Review mener riktignok at Kina har tatt store steg i løpet av året: Økonomien blir stadig mer åpen, selv om det gjenstår mange oppgjør med det enorme byråkratiet og hevdvunne interesser.

Det velrenommerte tidsskiftet anerkjenner Beijing for å ha demonstrert god vilje med å endre mer enn 2300 lover og regler som var i konflikt med WTO-avtalen. I tillegg er 830 lovparagrafer fjernet helt.

Kina har også redusert tollen på 70 prosent av de varene som WTO-avtalen omfatter.

Utenlandske investorer har tillit til kinesiske myndigheter, og investeringene i Kina økt med hele 19 prosent i de seks første månedene etter WTO-avtalen ble inngått. Kina suger nå til seg 70 prosent av alle direkte utenlandske investeringer i regionen. Det indikerer at mange er klar over at det kan bli en dyr fornøyelse å stå utenfor det økonomiske og politiske eksperiment.

Foruten et hav av billig arbeidskraft, lokker Kina med en ung middelklasse på rundt 400 millioner mennesker som etterspør nesten alt.

Legg også merke til navnene China Mobile, Legend og Haier. Optimistene tror at du om noen år vil forveksle dem med Nokia, Dell og Philips.

China Mobile har over 150 millioner mobilabonnenter, og vokser nå med én million abonnenter i måneden. En slik posisjon kan konkurrentene bare drømme om.

Pc-produsenten Legend har også et sjeldent utgangspunkt: Bare i forrige kvartal ble det solgt 3,3 millioner pc-er til hjemmebruk i Kina. Når året er omme regner man med at Kina har 30 prosent flere hjemme-pc-er enn Japan.

Haier produserer forbruksvarer som kjøleskap og tv-apparater - et marked som er nesten like eksplosivt. Også Haier har internasjonale ambisjoner, og har for lengst angrepet det amerikanske markedet.

De største taperne

WTO-medlemskapet har også en bakside:

Innen fem år skal kinesiske og utenlandske banker konkurrere på like fot. For et kinesiske bankvesen i krise, tynget av gigantlån til blant annet de mange skakkjørt statsbedriftene, er det en bekymring som preget den politiske og økonomiske eliten.

For den enorme horden av fattigfolk på landsbygden er trusselen om billige importerte landbruksvarer en mer påtrengende fare.

I løpet av de neste årene fjernes importvernet, og 350 millioner bønder som allerede lever i elendighet, vil få en enda tøffere hverdag.

Mange fra den generasjonen som fikk en barndom i sult og nød på grunn av Det store spranget og ble fratatt utdannelse på grunn av Kulturrevolusjonen, går nå i møte en alderdom i mer fattigdom. For dem blir WTO-medlemskapet ikke et tidsskille til vekst og velstand.

OPTIMISME: </b>WTO-avtalen har blant annet ført til at Kina har kuttet i tollen på importerte biler. Bildet er fra en biloppvisning i Shanghai tidligere i denne måneden.<p/> <small>FOTO: REUTERS</small>