Ymse stunts hører valgkampen til, og Aust-Agder Unge Høyres ganske morsomme forsøk vil jeg ikke kommentere nærmere enn å henvise til initiativtakerne. Det jeg ønsker å ta for meg er de idEene Brox Rognmo og Sosialistisk Ungdom forfekter. De av oss som trodde verden var kommet over de tider hvor planøkonomi og statsstyring skulle overstyre frivillige valg, private initiativ og tillit til enkeltmennesket må innse at vi fremdeles ikke har god nok historieundervisning i skolen. Det bør skremme flere enn undertegnede at det fremdeles går politikere i Norge som ikke har fått med seg følgende fakta;

— Opp gjennom historien har det aldri eksistert et demokrati, uten markedsøkonomi

— Mange fremdeles tror at mindre handel og stengte grenser er bra for verdens fattige, når forskning tilsier det motsatte

— At fritt skolevalg i følge FAFO bidrar til å utjevne sosiale forskjeller mer enn politikerstyrt inntak

Unge Høyre er imot alle grunnleggende idéer som setter kollektivet foran individet. Det betyr at Unge Høyre er imot både kommunismen, sosialismen, nazismen og fascismen. Verdens historie, og sosialistisk styre har mer enn én gang bevist ordtaket; «veien til helvete er brolagt med gode intensjoner». Der Sosialistisk Ungdom vil ha grenseløs politikk - vil Unge Høyre ha grenser for politikk og politikerstyre! Utspillet fra Sosialistisk Ungdom lover godt for valgkampen - det er tid for klare valg og tydelige politikere.

ESPEN H. DAHLE

FORMANN HORDALAND UNGE HØYRE