Høyre går lengst, og mener at de er best på skole. Det er Stortinget som bestemmer rammene for det som skal foregå i skolen, men det er kommune og fylkeskommune som skal gjennomføre det i praksis.NTB kunne 25. juni melde at høyrestyrte kommuner brukte minst på skole. Forskjellen var ikke stor, men likevel, Høyre var ikke best på skole. I valgkampen har vi ikke fått noen løfter om at Høyre vil gjøre kommunene i stand til å forbedre kvaliteten i skolen, derimot ser dette vanskelig ut, da Høyre skal gi store skattelettelser.Det omfattende evaluerings— og kontrollsystemet Høyre vil innføre i skolen må dessuten føre til økt byråkrati og økte kostnader for kommunene.