debattAv Arne Sortevik, Frp

Jeg antar at det vil være Høyres strategi gjennom hele kommende valgkamp.

Jeg kan igjen på vegne av Frp bekrefte at Frp har en restriktiv flyktning— og innvandringspolitikk - en langt mer restriktiv politikk på dette området enn det velgerne finner hos de fleste andre partier.

Jeg kan igjen på vegne av Frp bekrefte at vi vil markedsføre denne politiken på en tydelig måte.

Vi vil fortsatt sette søkelys på bekymringsfull kriminalitet blant innvandrere og på andre problemer som stort mottak av flyktninger og innvandrere etter vår mening bringer med seg.

Fra Frps side ønsker vi fortsatt å vite hva slikt mottak koster; på samme måte som vi vet mye om hva pleietrengende eldre og utviklingshemmede koster.

Hansen fra Høyre mener åpenbart at jo mindre man snakker om de problemene som mottak bringer med seg, jo mindre fremmedfrykt gir det.

Der mener vi i Frp at Hansen og Høyre tar feil; tydelig fokusering på problemer og erkjennelse av problemer kan også medføre at det blir igangsatt tiltak som kan løse problemer.

En del partier - herunder Høyre - ser verken kroner eller problemer knyttet til flyktning- og innvandringspolitikken.

En del partier - herunder Høyre - fremviser på den måten faktisk større toleranse overfor flyktninger og innvandrere enn overfor andre grupper av innbyggere.

Om det bidrar til redusert fremmefrykt eller frikjenner Høyre for ansvar for fremmedfrykt overlater jeg til velgerne å vurdere.