• Det må oppstå en alvorlig krisesituasjon hvis Høyre i Bergen skal inngå byrådssamarbeid med Ap. I en slik situasjon er det ikke nødvendig å ha KrF med som noe «lim».

Dette er det svaret Arne Jakobsen (Ap) får på sitt forslag om storkoalisjon fra formannen i Bergen Høyre, Torbjørn Hansen. Dermed har også KrF-ordfører Kristian Helland fått et offisielt svar fra Høyre på sine gjentatte utspill i samme retning.

Bergens Tidende har snakket med fremstående representanter for begge de store partiene om muligheten for et samarbeid mellom de to hovedmotstanderne hvis det blir vanskelig å få i stand et styringsdyktig flertall etter valget 15. september. Svarene er negative, fiendebildet opprettholdes.

— Jeg vil åpne mitt sinn

Jakobsen, som nå forsøker et comeback i bypolitikken, blir også avvist av sine egne partifeller. Varaordfører Terje Ohnstad nevner at skillelinjene er for store. Han nevner bl.a. ulike syn på konkurranseutsetting og salg av kommunale virksomheter.

Høyres tidligere kommunalråd, Hans Edvard Seim, minner om at «det er forskjellene man lever av i begge partiene.»

— Dessuten har vi så ulike måter å løse problemene på. Høyre har en mer frimodig holdning, og vi er i tillegg modigere med tanke på å ta konfrontasjoner. Nå gjelder det for oss å bli større enn Frp, og så får vi se hva KrF bestemmer seg for.

Men jeg skal strekke meg så langt som å si at jeg vil åpne mitt sinn for å drøfte andre løsninger enn de jeg nå ser hvis valget baner vei for svake mindretallskonstellasjoner, sier Seim.

Etter hans skjønn er likevel ikke den såkalte Bergens-krisen så påtrengende at gamle hovedmotstandere behøver å gå sammen om å danne byråd.

Holder folk for narr?

Bystyrerepresentant Henning Warloe (H) mener at KrF - og nå Jakobsen - holder velgerne for narr, eller i det minste forvirrer dem når de presenterer storkoalisjonen som et seriøst alternativ.

— En slik koalisjon ville dessuten bli uten politisk profil. Dess bredere koalisjon, dess mer vil den minne om et forretningsministerium, sier Warloe.

Selv er han uten særlige motforestillinger mot å ha Frp med i et forpliktende byrådssamarbeid.

- Helt urealistisk

Torbjørn Hansen nevner at han ikke har registrert noe som helst ønske i Høyre om en slik løsning som Arne Jakobsen foreslår. Den er tvert imot «helt urealistisk,» sier han.

— Husk at vi er veldig opptatt av en ny kurs, med konkurranseutsetting, anbud, privatisering, ja, størst mulig grad av valgfrihet når det gjelder kommunale tjenester. Dette er stikk imot det Arbeiderpartiet arbeider for, fortsetter den lokale høyrelederen.

Men skulle det virkelig oppstå en krisesituasjon, vil de to store partiene ifølge Hansen ikke ha noen problemer med å søke sammen. Dette er imidlertid helt hypotetisk. I så fall vil de ikke ha behov for noen tredje partner som et slags «lim» i samarbeidet.

Forberedt på å få pryl

— Jeg vil sikkert få en del pryl fra mine egne for å ha kommet med dette utspillet, men jeg er resultatorientert, sier Jakobsen som legger vekt på at det særlig i forbindelse med samferdselssaker som Bergensprogrammet og når det gjelder næringsspørsmål har vært stor enighet mellom Høyre og Ap.

— Jeg skjønner at mange har motforestillinger. Men ting må modnes. Folk flest vil ha orden og effektiv styring. Derfor gjør vi det politiske liv en bjørnetjeneste hvis vi ikke tenker på alternative løsninger, sier Jakobsen som satt tjue år i bystyret før han gikk inn i fylkestinget i 1995.