I går uttalte Herman Friele til BT at han syntes det var for lukrativt å ta ut utbytte. Han ville mye heller ha skatt på utbytte enn dagens ordning der utbytte er skattefritt mens formuen skattlegges.

Nå får han støtte fra Hordaland Høyres representant i finanskomiteen, Torbjørn Hansen.

— Det kan være fornuftig å skifte ut formuesskatten med en form for utbytteskatt, sier Hansen til BT.

Han presiserer et kan like gjerne være en skatt på alle typer kapitalgevinst, ikke bare på utbytte, men også eksempel beskatte realiserte gevinster på aksjer.

Kan bli flertall

Høyres regjeringspartnere Venstre og KrF har tidligere vist langt mindre motstand mot utbytteskatten enn Høyre. Ap og SV er positive til utbytteskatt. Hvis Høyre går inn for utbytteskatt vil det være flertall for det på Stortinget.

I februar la skatteutvalget som ble ledet av Høyres tidligere finansminister Arne Skauge frem sine forslag til et nytt skattesystem. Her ble det foreslått å innføre skatt på utbytte som ble utbetalt til privatpersoner og annen kapitalgevinst.

— Det jeg kan si er at dette er en meget aktuell diskusjon. Innstillingen fra skatteutvalget er til vurdering i regjeringen. Man kan redusere nivået på inntektsskatten og øke nivået på kapitalskatten, for eksempel gjennom utbytteskatten, sier Hansen.

Han forteller at regjeringen kommer med en stortingsmelding til høsten der forslag til nytt skattesystem presenteres, og at Stortinget kommer til å behandle denne til våren neste år.

Vil ikke overraske

Høsten 2000 innførte Ap-regjeringen utbytteskatt på 14 prosent uten forvarsel. Ved ikke å varsle skatten, håpet man å unngå at eiere skulle komme skatten i forkjøpet og ta ut store utbytter skattefritt.

Ifølge Hansen vil dagens regjering ikke bruke samme taktikk.

— Skatt på kapitalgevinst kan innføres i budsjettet for 2005. Det kan komme etter en langsiktig politisk prosess, ikke etter en overraskende beslutning, slik som sist, sier han.

Noe av det første Bondevik-regjeringen gjorde i 2001 var å avskaffe utbytteskatten.

— Stortingsprogrammet vårt er fleksibelt i forhold til dette. Det er ikke aktuelt med noen samlet skatteøkning. Nivået skal ned, men vi må også forsøke å forbedre systemet, sier Hansen.