Senterpartiet bør nok ha flere bekymringer enn Høyre og våre kandidater, men også Terje Ohnstad, som tidvis defineres som Arbeiderpartiets ordførerkandidat, har reist spørsmålet.

Høyre mener Bergen trenger et maktskifte og at Høyre er det partiet som har kapasitet til å styre byen ut av den krisen som Arbeiderpartiet har skapt etter 16 år ved makten. Bergen er i dag den eneste av de store byene hvor det er kaos og bunnløs økonomisk krise. Byrådets løsning er å kutte rått og brutalt i oppvekst og eldreomsorg. Byrådet er handlingslammet i forhold til de fundamentale problemene fordi løsningene ikke finnes i det politiske grunnlaget som byrådet, støttet av Sosialistisk Venstreparti, baserer seg på. I stedet underbudsjetteres det for å utsette problemene lengst mulig. Nå, tre måneder før kommunevalget, appellerer så byrådsleder Strøm-Erichsen til kriseforlik. Vårt svar er at det finnes bedre løsninger for Bergen enn at Arbeiderpartiet og Strøm-Erichsen fortsetter, og at det er nødvendig at bergenserne tar stilling til dette ved kommunevalget.

Høyre vil konsentrere ressursene mot kjerneoppgavene. Det er ingen kjerneoppgave å eie næringsvirksomhet. Derfor vil vi frigjøre kapital fra eierposter i næringslivet. Bare salg av minoritetsposten i BKK vil gi en årlig inntektsøkning på minst 100 millioner. Høyre mener det er likegyldig om private eller kommunen leverer tjenester, så lenge kommunen har ansvaret. Bergen kan spare mer enn 50 millioner på konkurranseutsetting. Høyre mener kommunens aktiviteter må gjennomgås med hensyn til effektivisering. Byrådet hevder å ha snudd hver stein. Men hva har egentlig vært effektivisert de siste årene? Vi har en mistanke om at Strøm-Erichsen har lyttet til Kommuneforbundet i altfor lang tid. Kommuneforbundet gir ikke tidenes valgkampstøtte til Arbeiderpartiet uten grunn. Høyre vil at byen skal invitere til investeringer og verdiskapning, og legge til rette for næringslivet i plan og byggesaker. Arnatunnelen, Skansetunnelen og Ringvei Vest må bygges snarest mulig, sammen med bedre parkeringsanlegg i sentrum. Bergen må øke verdiskapningen og skatteinngangen.

Bergen Høyre har nominert Herman Friele som ordførerkandidat. Han skal skape entusiasme og optimisme i Bergen og sette byen på kartet. Monica Mæland skal som byrådsleder ha den operative styringen. Hva forhandlingene etter valget resulterer i er umulig å si nå. For Høyre er det viktig med flertallsgrunnlag i bystyret og vi ønsker et bredt borgerlig samarbeid. I Oslo har Høyre både ordfører og byrådsleder, men det er ingen garanti for at det blir slik i Bergen. Høyre vil styre og har mannskapet klart, men det er bergensernes suverene demokratiske rett til å bestemme hvilke parti og kandidater som får dette viktige oppdraget i neste periode.

Torbjørn Hansen, formann Bergen Høyre