Hva vil et salg bety for oss bergensere?

Høyre anslår at de vil kunne få 3 til 4 milliarder for disse aksjene. For disse pengene vil de øke velferden til innbyggere i Bergen by. Dette kan ikke karakteriseres som annet enn et ran fra en by med store økonomiske problemer.

BKK sine økonomiske mål er følgende:

Overskuddet skal i 2003 være på 1 milliard før finansposter og skatt.

Overskuddet skal i 2005 være på 1 milliard før skatt.

Overskuddet skal i 2008 være på 1 milliard etter skatt.

Dette er mål som er satt fordi selskapet ønsker å gi eierne en tilfredsstillende avkastning på sine aksjer. Med andre ord, Bergen kommune har gjennom sin aksjepost i BKK en sikker pengemaskin som i fremtiden vil tilføre kommunekassen 1 million kroner hver dag til evig tid! Å bytte denne seddelpressen som går av seg selv, med en kontant sum på 3 milliarder, vil for oss innbyggere som eier aksjene i BKK være en svært dårlig butikk.

Ville forretningsmannen Friele, som Høyre bruker som gallionsfigur og ordførerkandidat, solgt en evigvarende pengemaskin dersom han selv hadde eid en slik?

Antakelig ikke, og det vil ikke vi bergensere heller!!

Eierskapet i BKK vil tilføre Bergen kommune hundrevis av milliarder, dersom man ser dette på lang sikt. Vi kan bygge og utvikle langt mer velferd gjennom å eie, enn å selge for noen skarve milliarder i nuet.

Det Bergen kommune trenger mer enn noen ting annet, er politikere som evner å ha et langt perspektiv på hvordan velferden til innbyggerne skal ivaretas.

Høyre mangler dette perspektivet, og må derfor ikke få makt til å overføre slike offentlige eide verdier til sine venner, investorene og kapitalistene!

I tillegg til denne siden av saken, så er EL & IT Forbundet opptatt av at essensielle verdier for samfunnet, som energiselskapene, forblir under offentlig kontroll og i offentlig eie. Et salg vil medføre stor usikkerhet for kunder og ansatte i et deregulert marked. Private aktører kan bli eiere og gjennom dette påvirke infrastruktur og produksjon av elektrisk kraft i hele vestlandsregionen, med de store usikkerhetene det innebærer.

Etter vår mening er det ingen langsiktige økonomiske eller samfunnsmessige hensyn som tilsier salg. Dette er et utspill med ren ideologisk begrunnelse i Høyres privatiseringsiver, som også gir seg utslag på alle andre områder der stat eller kommune eier noe verdifullt.

Jan Henrik Larsen, distriktssekretær EL&IT Forbundet, Hordaland, Sogn og Fjordane