debattTorbjørn Hansenstortingskandidat Hordaland Høyre

Høyre mener at arbeidsinnvandring er en fremtidsrettet, positiv og effektiv løsning på problemet. EØS-avtalen åpner for arbeidsinnvandring fra EU-land. EU-borgere kan oppholde seg i Norge i inntil tre måneder på jakt etter arbeid. EU-borgere som arbeider i Norge har rett til trygdeytelser, skole for barn og andre offentlige tjenester. EU-borgerne har imidlertid ikke stor interesse for å flytte til Norge, og løser ikke problemet med mangel på arbeidskraft. Høyre ønsker derfor å åpne for at arbeidstakere også fra andre deler av verden skal kunne bosette seg i Norge, under forutsetning av at de har fast arbeid. Slike arbeidstakere vil også ha med nær familie, for eksempel barn som trenger skolegang. Over tid blir familien fullt integrert i det norske samfunnet, og sikre tilgang på arbeidskraft også i et lengre perspektiv.

Prinsipielt er ikke arbeidsinnvandring grensesprengende politikk. Det er likevel en rekke motforestillinger. De åpenbare kommer fra Frp, som spiller på frykt og usikkerhet knyttet til personer fra fremmede kulturer og verdensdeler. Debattsidene til BT har de siste ukene vist at ledende politikere i Frp har fritt spillerom når det gjelder halvrasistiske utspill, og støttes i dette av partiets ledelse.

At Frp'eren Arne Sortevik tror debatten om rasisme og fremmedfrykt i kjølvannet av Holmliadrapet kun dreier seg om innvandringspolitikk, viser hvor lang distansen er fra Frp til resten av det politiske Norge. Økt arbeidsinnvandring vil ha den positive bieffekt at vi gradvis får gått av oss den usikkerheten som spres gjennom en vegg av falske påstander og skremselspropaganda overfor fremmedkulturelle fremmet av mer eller mindre stuerene organisasjoner på ytterste høyrefløy.

Arbeiderpartiet er den andre store motstanderen av arbeidsinnvandring. Årsaken til at AP er negativ er at LO, som gir årlige milliontilskudd til partikassa, er redd for at økt tilgang på arbeidskraft tar bort noe av forhandlingsmakten i de årlige lønnsoppgjørene. At AP lar seg styre av slike særinteresser viser partiets prioriteringer. Hensynet til fagbevegelsen veier sterkere enn hensynet til velferdsstaten.

Et mer ideelt argument mot arbeidsinnvandring ligger i at u-land bør få beholde kvalifisert arbeidskraft. I realiteten er problemstillingen mer nyansert, fordi kvalifisert arbeidskraft fort får seg arbeid i andre land, og fordi utlendinger som arbeider i Norge ofte bidrar økonomisk til sin familie i hjemlandet.

KrFs Anita Appeltun Sæle har en alternativ løsning på problemet med mangel på arbeidskraft. Appeltun Sæle sier at hensynet til økt reproduksjon er et viktig argument for at kvinner skal tilbake til heimen, og bruke tiden på å føde og oppdra barn, samt at mangel på arbeidskraft er et argument mot abort. Det er skremmende når KrF avslører sine virkelige holdninger til likestillingsspørsmål, og man kan jo lure på om det er KrFs kvinnesyn eller problemer med mangel på arbeidskraft som ligger bak standpunktet.

Høyre går inn for økt arbeidsinnvandring. Ikke fordi det vil gi et ras av stemmer ved kommende stortingsvalg, men fordi det er god, fremtidsrettet høyrepolitikk. Så får vi se hvor lenge AP trives i selskap med Frp i innvandringsspørsmål.