Tragediene omfatter hundrevis av etterlatte. Med 437 overdosetilfeller i fjor er det bare å konstatere at Bergen har et dramatisk og alvorlig problem med tunge sprøytemisbrukere. Antallet på 1500 sprøytenarkomane i Bergen er for høyt. Sprøytedød i Bergen er et problem som krever tiltak.

I forhold til etablerte sprøytenarkomane er hovedutfordringen å redde flest mulig liv, ikke å pågripe flest mulig brukere for ulovlig narkotikamisbruk. Og samtidig hindre økning i antall misbrukere, og å stanse bieffekter av misbruket som vinningskriminalitet, prostitusjon og plaging av pårørende og befolkningen i Bergen.

Narkomane dør av overdose gjerne fordi misbruket er ukontrollert. Jeg mener at sprøytenarkomane må få en prøveordning med et offentlig sprøyterom og et bedre utbygget tilbud om gratis sprøyter, gitt at dette har en positiv effekt. Det bør også vurderes om Bergen trenger et mer omfattende program for metadonbehandling. Antall dødsfall viser at listen kan være lagt for høyt når det gjelder å slippe misbrukere inn på metadonbehandling.

Tiltaket med sprøyterom innebærer en formell legalisering av heroinmisbruk på et avgrenset område. Isolert sett er dette problematisk. Høyre er krystallklar på at legalisering av narkotikamisbruk er uaktuelt og vil øke omfanget av problemet. Vi er f.eks. imot at hasjmisbruk skal bli tillatt, fordi dette fører til økt bruk av tyngre stoffer. Vi deler ikke Venstres mer liberale syn på lettere narkotiske stoffer. Sprøyterom er imidlertid et spørsmål om harde realiteter. Kan vi redde mange liv på denne måten, så må det vurderes. Det virker heller ikke sannsynlig at sprøyterom vil bidra til økt rekruttering. Tiltaket vil trolig få elendigheten mer frem i lyset, og heller virke avskrekkende på ungdom i faresonen.

Vi må også vurdere å overføre beslutningsmyndigheten i behandlingsspørsmålet fra sosialkontoret til legen. Narkotikaavhengighet er først og fremst et helseproblem, ikke et sosialt problem. De som har behov for behandling, må få det.

Samtidig må politiet og rettsvesenet øke innsatsen mot narkolangere og smuglere. Straffereaksjonen må være knallhard, og politiet må få mest mulig frie tøyler i arbeidet med å pågripe bakmenn og narkotikasmuglere. Vi må føre krigen mot dem som gjør profitt på salg av narkotika, ikke mot sprøytenarkomane i en tragisk livssituasjon. Narkolangerne som jobber aktivt for å få flere personer inn i heroinmisbruk, må få føle konsekvensene av sine handlinger. Rusproblemene i Bergen handler ikke om skjenkepolitikk og kamp mot byens restaurantnæring slik KrF kanskje tror. Nå er det på tide å ta fatt i realitetene, og følge opp bl.a. Høyre sine krav om en politikk mot narkotikamisbruk i Bergen.

Torbjørn Hansen stortingskandidat Hordaland Høyre