I innlegget forsøker Folkvord å fremstille Ap som den store "pådriveren" innen samferdselssektoren generelt og i Hordaland spesielt.Fra en representant for et parti som over flere år systematisk har kuttet bevilgningene innen vegsektoren, er det en meget dristig påstand. Resultatet av denne politikken merker vi alle gjennom halvferdige prosjekter og dårlig vedlikehold av vegene våre. Gode vegprosjekter blir ikke bygget og mange prosjekter blir unødvendig dyre på grunn av manglende framdrift. Høyre har foreslått økte bevilgninger til samferdselssektoren, men dessverre ikke fått flertall for det.Det er også krise mange steder i kollektivtrafikken. Høyre foreslo derfor under behandlingen av Nasjonal Transportplan økt støtte til kollektivtrafikken. Arbeiderpartiet gjorde ikke det. Jeg oppfordrer derfor representanten Folkvord til å viske dette i øret til sin partikollega Berrefjord — da kunne vi kanskje slippe utspill om reduserte satser for kollektivtransporten fra et parti som ikke har fremmet slike forslag.La meg også minne Ap om to viktige vegprosjekter for Hordaland hvor partiet har sviktet fylket fullt og helt. Det ene var forslaget fra Ap som førte til at stamvegen Bergen - Oslo går via Lærdal. Det andre var Aps forslag om "nei til Hardangerbrua".Jeg har merket meg at Aps representanter fra Hordaland - også Folkvord - snakker lenge og varmt om Hardangerbrua når det er politisk mynt å tjene på det. Det blir til liten nytte når Ap omtrent samlet gikk mot bygging av Hardangerbrua. Konklusjonen er derfor klar; de nevnte vedtakene har skadet Hordaland, og Ap har vært drivkraften bak begge.Men det mest underlige i Folkvords innlegg er kritikken av Høyre når det gjelder Bergensprogrammet. Det Bergen trenger er et klarsignal fra Stortinget som vil gjøre det mulig å komme i gang med Bergensprogrammet. Dersom Folkvord og hans partifeller i regjeringsbygget hadde maktet å få fram Bergensprogrammet for Stortinget, så hadde det vært mulig å gjøre et positivt vedtak om Bergensprogrammet. Arbeiderpartiet har ikke gjort det. Den eventuelle uklarhet som eksisterer rundt Bergensprogrammet kan derfor føres tilbake til manglende initiativ fra Ap. Gard Folkvord, stortingsrepresentant for Ap, og medlem av Samferdselskomiteen på Stortinget, vet selvsagt dette. Det å beskylde Høyre for dette, er mer en freidig.Av Oddvard Nilsen, stortingsrepresentant H.