Det er gledelig. Venstre har de siste årene kommet med mange fremstøt for å styrke offentlighetsprinsippet. Høyre har ikke vært noen offensiv medspiller – snarere har partiet konkurrert med Arbeiderpartiet om å hindre økt offentlighet. Det vil derfor ikke være noen god løsning å stemme på Høyre.Venstre har foreslått, og fått gjennomslag for, at offentlighetsprinsippet skal gjelde også for Stortinget. Venstres initiativ hadde bl.a. bakgrunn i at Høyre og Arbeiderpartiet mottok hemmelige juridiske vurderinger fra Naturkraft AS i gasskraftsaken. Venstre fikk aldri se disse. Da saken om åpne komitéhøringer på Stortinget ble stortingsbehandlet, stemte Høyre som eneste parti imot.Da Venstres forslag om å grunnlovsfeste offentlighetsprinsippet, for å styrke prinsippets gjennomslag i forvaltningen, ble behandlet i Stortinget, viste Høyre ingen interesse. Dette trass i at Ytringsfrihetskommisjonen har foreslått nettopp grunnlovsfesting av prinsippet. I forbindelse med behandlingen av regjeringen Bondeviks stortingsmelding om offentlighetsprinsippet, var det også vanskelig å oppdage et engasjement fra Høyres side for større offentlighet.Like før sommerferien hadde Høyre en siste sjanse i Stortinget til å vise vilje til større offentlighet. Sivilombudsmannen hadde avgitt en egen melding til Stortinget om hvordan offentlighetsprinsippet ble praktisert i to kommuner. Det var mye å kritisere. Da Venstre ville be regjeringen innskjerpe overfor kommunene at offentlighetsprinsippet skal følges så langt som mulig, var Høyre mildt sagt lunken. Arbeiderpartiets justisminister var mer velvillig, og har nå foretatt den innskjerping Venstre ba om. Tom-Christer Nilsens erfaring om at forvaltningen er, for å si det pent, lunken til offentlighet, var tydeligvis ukjent for Høyres stortingsrepresentanter.Det er riktig at Arbeiderpartiets holdning til offentlighet er en god grunn for å skifte ut den Arbeiderpartiregjeringen Høyre i fjor vår ønsket, da Høyre felte regjeringen Bondevik. Men arbeidet med å styrke offentlighetsprinsippet er en av mange gode grunner for at det trengs et sterkere Venstre – både på Stortinget og i regjeringen.