Neste år vil vi se følgene av den nye røykeloven. Når regjeringen fjerner kundegrunnlaget, vil mange bevertningssteder måtte kaste inn håndkleet. De ansatte må ut i arbeidsledighet. Bergen sentrum har over flere år hatt en trist utvikling ved at varehandelen er forsvunnet til kjøpesentere ute på landet. Når nå også kafeer og restauranter skal forsvinne, vil vi få et sentrum enda mer mennesketomt enn det vi har i dag.

Vi får håpe at Friele og hans venner kan rette opp noe av den skaden Høyre i sin nye rolle som formynderparti allerede har gjort.

GUNNAR ØDVEN