Av Jørn Ruud,

Fyllingsdalen

Han hevder at fulle langdistansebusser kjører parallelt med jernbanen og tomme tog. Det bør han dokumentere fordi togene kjører slett ikke tomme. I tillegg til et håpløst billettsystem er noe av problemet at NSB oftere enn før avviser kunder fordi toget er fullt. Signatur har mindre kapasitet enn de gamle togene. For å styrke økonomien har NSB solgt ut så mye eldre og brukbart materiell at det ikke lenger klarer å gi plassgaranti ved å sette inn ekstra vogner under trafikktopper på samme måte som buss-selskapene.

Påstanden om at ekspressbussene kjører usubsidiert er sterkt misvisende. Buss-selskapene får refundert dieselavgiften som beløper seg til kr 400 millioner hvert år. I tillegg mottar bussoperatørene som står bak ekspressbussene offentlige tilskudd for andre deler av sin virksomhet. Hordaland fylke alene bevilget for i år 350 millioner kroner til kollektivformål. Brorparten av dette går til buss-selskapene. Kjøp av tjenester og tilskudd der pengene går rett i selskapenes kasser og som uten tvil sikrer økonomien slik at de kan konkurrere seg inn på jernbanens etablerte markeder. Kort sagt: Selskapene som står bak ekspressbussene er subsidiert og får i tillegg refundert dieselavgiften også for langdistanserutene. Et sammenliknende eksempel: Av nattogene er det bare på Nordlandsbanen staten subsidierer trafikken direkte. Busselskapene betaler heller ikke for sin egen kjørevei slik som jernbanen må.

Ved å slippe løs helt fri konkurranse mellom buss og jernbane er jeg redd for at vi snart sitter igjen med et langt dårligere landverts tilbud enn vi har i dag. Erfaringene fra USA skremmer. Jernbanen der ga tidlig opp å konkurrere med bussene som så igjen ble marginalisert av privatbil og fly blant annet fordi bussene ikke kunne måle seg med en veldrevet jernbanes fart og komfort. Tidsskriftet «Transportforum», nr 3 i 2003, omtaler den kjente amerikanske ekspressbuss operatøren «Greyhound». Selskapet har ifølge artikkelen 12.000 ansatte, 2600 destinasjoner, 18.000 daglige avganger (i USA) og 25 millioner passasjerer årlig. Passasjertallet er oppsiktsvekkende lavt i forhold til det enorme markedet. En liknende utvikling i Norge kan gi katastrofale følger for eksempel for turisttrafikken. I stedet for å slippe konkurransen helt fri, bør heller trafikken med jernbane og ekspressbuss samordnes for å utnytte begge driftsformers fordeler, blant annet med et felles billettsystem slik som man har i Danmark.

Offentlige tilskudd til samferdsel er vanskelig å komme utenom i et langstrakt og tynt befolket land som Norge, og det gjelder alle transportsektorene. Av flyplassene er det bare Værnes, Sola og Flesland som går med overskudd. SAS, Braathen og Widerøe sliter med underskudd. Kortbanerutene overlever bare takket være store offentlige subsidier. Til og fra Fagernes lufthavn i Valdres er det snakk om et firesifret beløp pr. passasjer. Fergene og nesten alle hurtigbåtrutene ville måtte nedlegges uten tilskudd fra det offentlige.

Løvik kritiserer bare støtten til jernbanen. Er det fordi han og Høyre egentlig ønsker all transport i Norge over på vei?