Her har vi begge to en jobb å gjøre med å få overbevist våre partifeller på Stortinget at vi trenger en ny kurs. Første oppgave blir å få gitt de rette signalene inn mot Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan. Vi har gitt signalene. Hva med deg, Monica Mæland?

Så langt er vi enige. Men når høyrepolitikeren i Bergens Tidende 23. januar «flesker» til med at en satsing i storbyene skal gå på bekostning av distriktene, da kan jeg ikke lenger følge henne.

Uttalelsen «Vi har ikke råd til å strø kollektivtilskuddene rundt i distriktene» må vel oppfattes som særlig støtende for markerte samferdselspolitikere som hennes partifeller Inge Storebø og Øyvind Halleraker. Mener virkelig Monica Mæland at en skal stramme enda mer inn på det magre kollektivtilbudet i distriktene i Hordaland? Vil ikke det bety en nedleggelse av både bussruter, fergeruter og snøggbåtruter ute rundt i fylket?

Vel, vi skal ta et krafttak for å få opp tilskuddsrammen til Bergen, men jeg vil ikke være med på de samme premisser som Monica Mæland trekker opp. Den form for byegoisme sier jeg nei takk til.

Arne Jakobsen (A), nestleder komité for miljø og samferdsel