GARD STEIROgard.steiro@bt.no I Bergens Tidende i går uttrykte byråd Kristin Ravnanger (KrF) skepsis til planene om å opprette sprøyterom i Bergen. Kirkens Bymisjon og Bergensklinikkene har søkt Sosialdepartementet om tillatelse til å la narkomane ruse seg under kontrollerte forhold i deres nye ressurssenter. Representanter både fra Høyre og Venstre stiller seg derimot positive til forslaget.— Alvoret og omfanget av overdoser krever nye og drastiske tiltak. Vi bør etablere sprøyterom, mener Torbjørn Hansen, fjerdekandidat på stortingsliste i Hordaland og medlem av Høyres programkomiti. Han jobber for at partiet programfester innføring av sprøyterom som en prøveordning. Nye tiltak - Det pågår en debatt om temaet internt i partiet. Innføring av sprøyterom innebærer riktignok en legalisering av heroinmisbruk på avgrensede områder, men hvis det kan redde mange menneskeliv, mener jeg det er en akseptabel pris å betale.Hansen presiserer at han ikke er tilhenger av legalisering av narkotika.- Men alvoret og omfanget krever nye tiltak og nye måter å angripe problemet på. Når det gjelder sprøytenarkomane er hovedutfordringen å redde flest mulig liv, ikke å pågripe flest mulig brukere, sier Hansen. Spørretimen Stortingsrepresentant May-Britt Vihovde (V) vil ta opp spørsmålet i spørretimen.- Det er på tide å endre fokus i narkotikapolitikken. Vi må gi narkomane verdigheten tilbake, og sørge for at tunge misbrukere får tilstrekkelig behandling og oppfølging, sier VihovdeStatsråd Guri Ingebrigtsen blir bedt om å gjøre rede for sitt syn på søknaden fra Bergen. Vihovde skriver blant annet: "Vil Statsråden vurdere å godkjenne et sprøyterom som del av et slikt helhetlig opplegg, sett i lys av dagens uverdige situasjon for et voksende antall narkomane i Bergen?"I Venstres stortingsgruppe er man positive til idien. Allerede i dag vil Vihovde og partileder Lars Sponheim møte representanter fra Bergensklinikkene for å få mer informasjon om prosjektet.