Hvorfor har ikke den samme iveren til beste for kollektivtrafikken kommet til syne når man har behandlet saker som virkelig har hatt noe å si for kollektivtilbudet?

Å prioritere kollektivtrafikken betyr å velge den framfor noe annet. Det betyr å prioritere kollektivtrafikken foran bilene. Det er her Høyres problemer kommer, man vil gjerne prioritere kollektivtransport, men tar ikke konsekvensen av det ved å prioritere kollektivtrafikken foran privatbilisme.

I de sakene der Høyre kunne vært med og sikret flertall i bystyret i saker som ville bedret kollektivtilbudet har ikke Høyre vist den iveren som nå kommer fram.

Forhandlingene med Høyre førte også til at andelen av midlene i Bergensprogrammet som blir brukt til kollektiv og miljøtiltak ble redusert fra 60 prosent til 55 prosent. For å være med og danne flertall for Bergensprogrammet krevde altså Høyre at andelen av midlene som skulle gå til miljø— og kollektivtiltak måtte ned.

Samtidig var Høyre det partiet som satte foten ned for bruk av bompengemidler til drift av kollektivtrafikken.

Når man endelig får forslag om å lage sammenhengende kollektivfelt i sentrum viser Høyre igjen at de mangler vilje til å prioritere kollektivtrafikken. Høyres Hans Edvard Seim går ut i media og er skeptisk til kollektivfeltene. Høyre stritter imot og er redd for at bilistene skal få noen ulemper.

Hadde Høyre vist den samme viljen som de kommer med nå når det virkelig gjelder, kunne de vært med og bedret kollektivtilbudet. Det hjelper ikke å komme med løfter nå dersom man ikke har tenkt å prøve å få sakene igjennom når de behandles.

Hvor er Høyres engasjement for kollektivtrafikken når det virkelig gjelder?

Av Heidi Havelin,

nestleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe