DEBATT

Av Roger Heimli, konserntillitsvalgt Norsk Kommuneforbund-Bergen

Opposisjonens fremste bypolitiker, Martin Smith Sivertsen fra Høyre, mener i BT den 5. februar at byrådet må lastes for det økonomiske uføret Bergen er havnet i. Videre hevder han at byrådet ikke har noen plan for hvordan det skal tilpasse driften til budsjettet, og at budsjettflertallet i bystyret ikke har prioritert klart nok.

Her synliggjøres det to ting ganske skarpt. Først et kjempeparadoks for partiet Høyre. Vi har en iron-lady på andre siden av fjellet, som har til hensikt nettopp å sende kommunene ut i økonomisk uføre. Det er den eneste muligheten Høyre har for å kunne presse gjennom sin politikk. Fjerne alle alternativer, og fremstå som det eneste saliggjørende.

Og selvfølgelig gir hun jo lokalpolitikere fra Høyre en ypperlig mulighet til å påstå at de som sitter med makten i kommunene, ikke kan jobben sin.

Man skulle jo tro at når det da kommer en Høyre-styrt kommune gjennom mange år, Rælingen, og sier at det ikke virker likevel, ville komme noen innrømmelser. Men nei da, da er ikke Høyre-politikerne nok høyredreid. Iron- Erna har dermed innført en todeling av sine lokalpolitikere; høyrepolitikere og ikke fult så høyrepolitikere! Hvilken kategori vår Høyrepolitiker ligger i, bør vel kanskje Erna svare på.

Det andre som synliggjøres veldig godt i den ovennevnte artikkel, er den grunnleggende forskjellen på høyre— og venstresiden i norsk politikk. Smith-Sivertsen viser her klart at Høyre uten å blunke vil kutte i tjenestetilbudet til Bergens befolkning. Og det på bakgrunn av en kommuneøkonomi som hans eget parti er skyld i. Altså, først økonomiske hensyn, så folks behov. Fin ideologi!

Venstresiden i norsk politikk har som overordnet mål å gi befolkningen et offentlig tilbud de faktisk har behov for, og så kjempe med alle midler for å skaffe økonomisk inndekning. Budsjettet som ble vedtatt for 2003 har vel nettopp en slik profil. Høyre derimot, fjerner først inndekningen og så fjerner de tilbudet!! Hurra!

Smith-Sivertsen mener at byrådet må prioritere oppgavene etter inntektene. Det vil jo si at man må prioritere vekk oppgaver, dersom inntektene reduseres. Vel, en utfordring til Bergen Høyre: gå til valg i år med store plakater som forteller hva dere vil prioritere vekk! I regjering har dere jo prioritert vekk en sterk kommuneøkonomi, nå må dere følge opp her lokalt. Kom ut av skapet og vis velgerne deres sanne ansikt!

En lokal variant i god Høyre-ånd, la oss virkelig konkurranseutsette politikerne. La listekandidatene til Høyre her i Bergen konkurrere om hvem som er villig til å gå mest mulig ned i lønn, og avstå fra alle honorarer og frynsegoder og selvfølgelig pensjonsavtaler. Disse bør Høyre sette øverst på listen sin. Da sparer vi penger gitt!